Informatieavond Van der Capellen SG voor ouders en leerlingen

Plaats Van der Capellen SG
Datum
start 7 december 2017 om 19:00
eind 7 december 2017 om 21:00
Omschrijving Proeflessen, leerlingenforum, achtergronden en wetenswaardigheden!

Donderdag 7 december is er van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond op de Van der Capellen SG aan de Lassuslaan in Zwolle. Er is deze avond een apart programma voor leerlingen, met proeflessen en een leerlingenforum. Ouders worden geïnformeerd over alle achtergronden en wetenswaardigheden van Van der Capellen SG.

De Van der Capellen SG is een school voor atheneum, havo en mavo. De school biedt aan de leerlingen kwalitatief toponderwijs in een fijne omgeving, waarmee wordt gezorgd voor een prima examenvoorbereiding. Daarbij is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Algemeen wordt erkend dat de sfeer en veiligheid tot de wezenskenmerken van Van der Capellen SG behoren.

Tweetalig Onderwijs
Op elk niveau, dus óók op de mavo, kan gekozen worden om bijna alle lessen in het Engels te volgen. Met het Tweetalig Onderwijs (TTO) heeft de school daarmee één van de meest moderne en uitdagende onderwijsconcepten in huis.

Talentstromen
Op Van der Capellen SG kiezen alle leerlingen voor een Talentstroom. Er kan gekozen worden uit: Theater, Muziek, Sport & Lifestyle, ICT & Design en Science-Lab. Leerlingen groeien als hun talent gezien en benut wordt!

Informatie over de school
Van der Capellen SG
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
T: 038 426 28 50
E: lassuslaan@capellen.nl
S: www.capellensg.nl