Alzheimer Café

Plaats Urbana
Datum 19 december 2017 om 19:30
Omschrijving Er komen deze avond 2 sprekers vanuit IJsselheem Zwolle: Lydia Bos en Woudy Engels. Beide werkzaam als zorgconsulent en als casemanager.
Thema van deze avond is het wonen. Het wonen thuis en over het wonen in een woonzorginstelling en verpleeghuis. Over de financieringsstromen Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZvW) en de gemeente (Wmo).
Een interessant programma op deze café-avond, de ontmoetingsplaats voor mensen die dementie hebben of die met dementie te maken hebben.
Het Alzheimer Café is in restaurant Urbana, Wipstrikkeralee 213, 8025 AH Zwolle, en begint om 19.30 uur tot 21:00 uur. Vanaf 19.00 gaat de zaal open. Wij heten u graag van harte welkom.

Voor vragen of meer informatie:
Lisa de Kramer
Gespreksleider Alzheimercafé Zwolle
06 11 89 58 28