Engelse kerstviering

Plaats Lutherse Kerk
Datum 17 december 2017 om 16:00
Omschrijving De Anglicaanse Kerk in Zwolle houdt zondag 17 december haar traditionele Service of Nine Lessons and Carols. Tijdens deze kerkdienst wordt het kerstverhaal verteld aan de hand van schriftlezingen en Christmas Carols, alles in het Engels. Het prachtige orgel wordt bespeeld door een conservatoriumstudent. Na afloop is er koffie en thee én mince pies. De dienst begint om 16 uur en wordt gehouden in de Lutherse Kerk, Koestraat 2. Dit is naast Museum de Fundatie. De toegang is gratis met gelegenheid bij te dragen aan de collecte. Iedereen is van harte welkom. zie ook www.anglicanchurchzwolle.nl