Spoorcafé

Datum 17 januari 2018 om 19:30
Omschrijving Spoorcafé woensdagavond 17 januari: update deelprojecten waaronder de bouw van de busbrug en het busstation

Wat is de voortgang van de bouw van de busbrug en het busstation? Hoe zit het met de voorbereidingen voor het herinrichten van Stationsplein Noord en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling? En wat speelt er op het vlak van gebiedsontwikkeling? Belangstellenden kunnen zich op het Spoorcafé van 17 januari bij laten praten. Het Spoorcafé vindt plaats in Brainz (Lübeckplein 68) en start om 19.30 uur.

Busbrug en busstation
Aan het begin van de avond blikt Lisa de Groot (projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente) terug op het Spoorcafé van november dat ging over het verstedelijken van de Spoorzone. Verder staan we deze avond met u stil bij de verschillende deelprojecten die in uitvoering of in voorbereiding zijn. Maarten Ottenhof (hoofduitvoerder van BAM Infra) en Toon van Beek (projectleider busbrug en busstation bij de gemeente) vertellen over de stand van zaken rondom de bouw van de busbrug en het busstation.

Gebiedsontwikkeling en overige projecten
Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij de gemeente, praat u daarna bij over de activiteiten op het vlak van gebiedsontwikkeling. Tot slot vertellen Hans Kollenstaart en Niels Munnik, projectleiders bij de gemeente, over de voorbereidingen voor het nieuwe Stationsplein Noord, de Stationsweg en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Na afloop van de presentaties zijn de sprekers en leden van de Spoorzone projectorganisatie aanwezig om vragen te beantwoorden en zaken verder toe te lichten.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de Spoorzone
Het Spoorcafé is dé plek bij uitstek om op een laagdrempelige wijze over de Spoorzone met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het Spoorcafé is een initiatief van NS, ProRail, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Meer informatie over het Spoorcafé en het Spoorzone project leest u op www.zwolle.nl/spoorzone.
Meer info