Week van het gebed

Datum
start 21 januari 2018 om 19:00
eind 28 januari 2018 om 19:00
Omschrijving In de week van 21 tot en met 28 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats in Zwolle. De Week van Gebed voor de eenheid van christenen heeft als thema : “ Recht door zee “
Nog nooit kende de gebedsweek in Zwolle zoveel deelnemende kerken en vieringen. Er worden maar liefst 18 aparte vieringen in de verschillende wijken rond gebed georganiseerd, naast de al bestaande vieringen in Zwolle.
De Startviering van de Week van Gebed vindt plaats op maandag 22 januari om 19.00 uur in de Zuiderhof aan de Troelstralaan. Het thema haakt aan bij het verhaal over de Uittocht (Exodus) van het volk Israël. In dat verhaal gaat het over bevrijding. Christenen in het Caribisch gebied herkenden zich in dit thema, en hebben het onderwerp ingebracht voor 2018. Recht door zee, van onrecht ( slavernij) naar bevrijding. Wereldwijd volgen christenen dit thema. In Nederland organiseren de Raad van Kerken en MissieNederland de Week van Gebed.
Onderzoek heeft aangetoond dat bidden de geestelijke en lichamelijke gezondheid ten goede kan komen. Bidden zorgt voor verbinding en gemeenschap, in de verschillende wijken maar ook in de stad. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om een viering mee te maken.
( Zie daarvoor op de website www.kerkenvanzwolle.nl )

Info bij Podium van Kerken ; Hieke Bakker en Mink de Vries, 0628987955