training Grip op Verwardheid

Datum
start 1 maart 2018 om 09:00
eind 1 maart 2018 om 15:00
Omschrijving In maart starten MEE IJsseloevers en Impluz in Zwolle met trainingen op het gebied van herkennen en signaleren van verward gedrag. Deze training is onderdeel van de Zwolse sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’. Doel van de training is onder andere het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van de deelnemers vergroten, zodat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens de training. Zo wordt herkennen van verschillende relevante psychische stoornissen, maar ook een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme en dementie behandeld. Marieke Schoonderwoerd, projectleider MEE IJsseloevers: “Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een beperking kan tot verward gedrag leiden. We trainen de deelnemers in het begrijpen waarom mensen verward gedrag vertonen en hoe je in bepaalde situaties kunt handelen. Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet, die vanuit eigen ervaring onder andere kunnen vertellen wat aandachtspunten zijn in communicatie en omgang.” 

Vijf bijeenkomsten onder leiding van gecertificeerde trainers
De training Grip op Verwardheid is er voor mensen (wonend of werkend in Zwolle) die in aanraking komen met verwarde personen, zoals naastbetrokkenen, medewerkers toegang en loketmedewerkers van de gemeente, zorgprofessionals en vrijwilligers. De trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers van Impluz en MEE IJsseloevers.

De eerste training Grip op Verwardheid start 1 maart. Ook in mei starten nog twee trainingen. Kijk voor meer informatie en de data van alle trainingen op: www.gripopverwardheid.nl.

Onderdeel Zwolse sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’
De training Grip op Verwardheid is onderdeel van de Zwolse sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’. De subsidie die de gemeente Zwolle voor dit project ontvangt, is beschikbaar gesteld door ZonMw. Doel van het project is alle personen met verward gedrag én een acute hulpvraag te bereiken. Hierbij is een groot aantal Zwolse organisaties betrokken.