Verkiezingsavond: De Zwolse ZZP Graadmeter

Datum 14 maart 2018 om 19:30
Omschrijving Een inspirerend gesprek tussen politiek en ZZP’er
Volgende week woensdag 14 maart organiseert ZP Netwerken Regio Zwolle (ZPN) in samenwerking met ZZP Nederland
een inspirerende verkiezingsavond bij Landstede aan de Fuchsiastraat 1. Rondom
een aantal aansprekende thema’s gaan ZZP’ers uit Zwolle in gesprek met de Zwolse volksvertegenwoordigers. De avond start
om 19.30 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur.
Geen verkiezingsdebat, maar écht met elkaar in gesprek gaan. Dat is de insteek van de
organisatoren van De Zwolse ZZP Graadmeter. Een avond zoals deze is een unicum in Zwolle!
Vooralsnog zijn er 10 vertegenwoordigers vanuit 6 Zwolse fracties aanwezig.
Zwolle telt momenteel bijna achtduizend zelfstandigen zonder personeel. Eén op de tien
werkenden in de stad is daarmee zzp’er. Een grote groep stemgerechtigden die graag willen
vertellen hoe zij in het ondernemerschap staan én waar ze soms tegenaan lopen. De
bedoeling is om de politici een aantal wensen mee te geven om in te brengen bij het
coalitieakkoord.
Dagvoorzitter is Adinda Keizer, zelf ZZP’er en o.a. organisator van de Startersdag Veluwe.
De avond wordt op een vrolijke manier ingeleid en op scherp gezet door George Parker van
The Creation Game®. Aansluitend gaan de ZZP’ers en politici met elkaar in gesprek over een
achttal thema’s:
- Succesvol starten
- Risico’s
- Ontwikkeling (een leven lang leren)
- Regelgeving
- Aanbestedingen
- De hybride ZZP’er (deeltijd ondernemers)
- Het imago van de ZZP’er (dé ZZP’er bestaat niet)
- Innovaties
Niet alleen ZZP’ers doen mee met deze uitwisseling, ook studentondernemers sluiten aan.
We sluiten de gesprekken om 21.00 uur af en peilen de resultaten in Mentimeter, gratis
beschikbaar gesteld voor deze avond door De Online Strateeg. Om 21.30 uur start de
netwerkborrel en kan er nog even nagepraat worden.
Dit is ZPN
De flexibele schil rond organisaties groeit en wordt belangrijker voor succesvolle prestaties en innovatie. Om
de rol van de ZZP’ers in de Regio Zwolle daarin te versterken, is er actie nodig om duidelijk te maken dat de
juiste capaciteiten voldoende en makkelijk in de eigen regio te vinden zijn. Een kansrijke omgeving laat
talent in de regio blijven en draagt andersom weer bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Zo
wordt de economie van de Regio Zwolle sterker.
ZP Netwerken (ZPN) is een stichting die de belangen behartigt van aangesloten georganiseerde netwerken in
de regio en vertegenwoordigt inmiddels voor 14 aangesloten netwerken ruim 700 individuele ZZP’ers. Deze
bundeling van krachten van netwerken voor Zelfstandig Professionals (ZP’ers) uit de regio Zwolle is ontstaan
uit een initiatief van de Regio Zwolle en de Kamer van Koophandel Oost Nederland. Lees meer over ZPN op
www.zpnetwerken.nl
Dit is ZZP Nederland
ZZP Nederland is de grootste organisatie voor zelfstandigen zonder personeel (zzp). Een van de speerpunten
is het behartigen van de belangen van zzp’ers in ‘politiek Den Haag’. Het kan toch niet zo zijn dat vakbonden
en grote werkgevers het beleid voor zelfstandigen gaan bepalen? Door een mening die gevormd wordt door
de achterban van meer dan 42.000 aangesloten zelfstandigen (waarvan 2.000 in Overijssel) en door het
aandragen van werkbare oplossingen is ZZP Nederland een fel, maar gewaardeerd aanspreekpunt in ‘Den
Haag’. www.zzp-nederland.nl