Lezing De vismigratierivier

Plaats Wijkcentrum Weijenbelt
Datum 22 maart 2018 om 20:00
Omschrijving Op donderdagavond 22 maart 2018 houdt een team van de Waddenvereniging een interactieve lezing over dit grote, door deze vereniging geïnitieerde project dat in 2018 wordt verwezenlijkt met financiële ondersteuning vanuit het Waddenfonds.

Plaats: Wijkcentrum Weijenbelt, Campherbeeklaan 82a (zijingang), Berkum, Tijd 20 uur. Toegang gratis, consumpties Euro 0,50.

Dagelijks rijden er tussen de 10.000 en 20.000 voertuigen over de Afsluitdijk. Onzichtbaar voor ons oog zijn de miljoenen vissen voor wie de Afsluitdijk een onmisbare schakel in hun trekroute is. Met de komst van de Vismigratierivier in 2018 kunnen trekvissen 24 uur per dag via een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water heen en weer zwemmen. Sommige vissen zoals de paling groeien op in zoet water maar paaien in zee, andere vissen zoals de zalm leven in zee maar paaien in het zoete water van beken en rivieren. Het onderbreken hun hun migratieroutes betekent op den duur het uitsterven van deze gespecialiseerde vissen. Waar vissen weer kunnen reizen, wordt het voor automobilisten, fietsers en zeilers een nieuwe stopplaats op de Afsluitdijk. Het onzichtbare wordt er zichtbaar.

Organisatie: KNNV-Vereniging voor Veldbiologie afd. Zwolle & Waddenvereniging

Informatie: Erik van Dijk 06-22441315