IVN-fietsexcursie

Plaats Zandhove
Datum 25 maart 2018 om 14:00
Omschrijving Op zondag 25 maart as. geeft het IVN een fietsexcursie door het weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle. Tijdens de fietstocht van circa 15 kilometer kijken we naar het polderlandschap en de bijbehorende natuurwaarden. In de omgeving van de Soestwetering gaan we kijken of het weidevogelbeheer succesvol is en of we er nog kieviten of grutto’s kunnen zien. In het gebied zijn in de periode 1990-2010 veel werkzaamheden uitgevoerd voor de landbouw, waterberging, recreatie en natuur, waarbij beide gidsen direct betrokken waren. We zullen speciaal kijken naar het belang van het water voor de natuur en naar de geschiedenis van het landschap dat gevormd is door de weteringen en de IJssel.
De fietstocht vertrekt om 14 uur vanaf de parkeerplaats van het landgoed Zandhove, Hollewandsweg 17 te Zwolle-Zuid onder leiding van de IVN-gidsen Gerard Derkman en Hans de Jong.