MEIdenmiddag

Datum
start 19 mei 2018 om 14:00
eind 19 mei 2018 om 17:00
Omschrijving MEIdenmiddag voor hoogbegaafde meiden in Zwolle!
Bij GelukkigHB op de Assiesstraat 2D in Zwolle wordt op 19 mei een
MEIdenmiddag georganiseerd voor hoogbegaafde meiden van 4 tot 12
jaar.
Een meidenmiddag is een middag waar hoogbegaafde meisjes in contact
komen met andere hoogbegaafde meisjes zodat ze hun zelfbeeld positief
kunnen bijstellen. Op deze middag gaan we bezig met techniek, proefjes en
kunst. Een MEIdenmiddag wordt begeleid door vrouwelijke GelukkigHB
begeleiders en hoogbegaafde jongeren, die als rolmodel fungeren voor de
meisjes. Het sociale aspect speelt een grote rol tijdens de activiteiten die
gedaan worden.
De MEidendagen zijn ontwikkeld door GelukkigHB, en worden door
GelukkigHB begeleiders ieder jaar landelijk en in Belgiƫ gehouden in de
maand Mei. GelukkigHB vindt het belangrijk dat hoogbegaafde meisjes net
als hoogbegaafde jongens (h)erkent worden. Veel hoogbegaafde meisjes
worden nog niet (h)erkent, met alle gevolgen van dien. Daarom besteedt
GelukkigHB extra aandacht aan deze groep kinderen middels de
MEIdendagen.
Meer informatie kan je vinden op de website van GelukkigHB (http://
gelukkighb.nl/lezingen-en-workshops/ ) en aanmelden kan via
info@gelukkighb.nl

Bij GelukkigHB op de Assiesstraat 2D in Zwolle wordt op 19 mei een
MEIdenmiddag georganiseerd voor hoogbegaafde meiden van 4 tot 12
jaar.