Het Spoorcafé

Plaats Brainz
Datum 19 september 2018 om 19:30
Omschrijving De bouw van de busbrug en het nieuwe busstation nadert zijn einde. In februari 2019 worden beide in gebruik genomen. Meteen daarna start de bouw van de fietsenstalling onder het Stationsplein. Tijdens het Spoorcafé van 19 september horen en zien de bezoekers wat er de afgelopen maanden is gebeurd en wat er de komende periode op de planning staat. Wat er met de opmerkingen en ideeën van de deelnemers aan de inspiratiesessie over de passerelle tijdens het Spoorcafé van juni is gedaan? Dat komt deze avond ook aan bod. Net als de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. Het Spoorcafé start om 19.30 uur bij Brainz (Lübeckplein 68).