EHBO-opleiding

Datum 20 september 2018 om 19:30
Omschrijving In september begint weer een uitgebreide EHBO-opleiding voor particulieren in het Rode Kruis gebouw aan de Brahmstraat in Zwolle.

Na afloop kan de cursist een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en eerste hulp verlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel.

Bij goed gevolg krijgt de cursist een Europees erkend Rode Kruis certificaat (twee jaar geldig). Ook ontvangt hij of zij een EHBO-pasje en een EHBO cursusboek.

Cursusdata

De cursus bestaat uit 10 avonden met elk twee uur les. De data zijn als volgt:

20 en 27 september

4, 11 en 18 oktober

1, 8, 15, 22 en 29 november

6 december (reserveavond)


Aanmelden door een mail te sturen naar opleidingen@rodekruis-zwolle.nl