Themabijeenkomst ‘mantelzorger, hoe blijf je in balans’?

Datum 8 november 2018 om 14:00
Omschrijving Wanneer ben je mantelzorger, wat betekent zorgen voor een naaste in het dagelijks leven en wat betekent dat voor de zorgvrager? Hoe ga je samen om met deze situatie? Welke oplossingen zijn er mogelijk, waar en bij wie kunt u terecht?

Op donderdag 8 november a.s. geven mw. L. Wolters en mw. H. Veneberg van ‘Evenmens Informele zorg voor elkaar’ antwoord op al deze vragen. Ook zal mw. W. v.d Hee van Harteraad een bijdrage leveren over het project ‘Naasten in beeld’. Daarnaast is er tijdens deze middag alle gelegenheid om met andere zorgvragers en naasten in gesprek te gaan en tevens kunt u de informatiemarkt van de Gezamenlijke Patiëntenorganisaties Overijssel bezoeken.

Waar en wanneer
De informatiemiddag vindt plaats op donderdag 8 november in ‘Het Centrum’ aan de Constantijnstraat 7a in Nijverdal. We beginnen om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van. Parkeren in de Parkeergarage Henri Dunant Nijverdal.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via email: gp.overijssel@gmail.com of via (06) 50 84 85 02, Deze middag is gratis toegankelijk, koffie en thee is inbegrepen.

Over het GPOO
De Gezamenlijke Patiëntenorganisaties Overijssel werken op diverse terreinen samen. Met onze themabijeenkomsten willen we een ontmoetingsplek zijn voor mensen die diabetes, een nierziekte, hart en/of vaatproblemen of een longaandoening hebben, om samen met hun naasten en zorgverleners ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.