dr. David Wertheim

Plaats Synagoge van Zwolle
Datum
start 21 november 2018 om 19:30
eind 21 november 2018 om 21:30
Omschrijving Op woensdag 21 november 2018 geeft dr. David Wertheim in de Synagoge van Zwolle een lezing over de vraag “Hoe Joods was Spinoza?” De lezing die duurt van 19.30 tot 21.30 uur, wordt georganiseerd door de afdeling Zwolle/Overijssel van het Genootschap Nederland-Israël. De Synagoge is gelegen aan de Samuel Hirschstraat 8. Niet-leden betalen een toegang van € 7,50.

Hoe Joods was Spinoza?
In 1656 werd Spinoza door de Portugees Joodse Gemeente waartoe hij behoorde, officieel geëxcommuniceerd. Hij mocht op geen enkele manier nog contact houden met zijn geloofsgenoten. Zijn belangrijkste werken schreef hij na zijn verbanning in het Latijn en hij werd begraven bij een kerk. Kortom, bij zijn dood was er nog weinig joods aan Spinoza. Meer dan een eeuw lang werd hij dan ook vrijwel verzwegen door de joodse gemeenschap. Maar vanaf halverwege de 18e eeuw ontstond er langzaam joodse interesse en in het begin van de 20ste eeuw werd hij door veel joden gezien als een ware joodse held. Hoe moeten wij deze verandering duiden? En wat zegt dat ons over de vraag hoe joods Spinoza was? Dr. David Wertheim is historicus en directeur van het Menasseh ben Israël Instituut, een samenwerkingsverband tussen het Joods Historisch Museum en de Universiteit van Amsterdam. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.