Rijbewijskeuringen

Plaats MFC De Bolder
Datum 9 januari 2019
Omschrijving
Wie voor verlenging van het rijbewijs B/C/D een medische keuring moet
ondergaan kan daarvoor terecht op woensdagmiddag 9 januari in MFC De
Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle. De keuring voor B kost € 35,-. en voor
C/D betaalt u € 55,00. Een afspraak maakt u via 06-10329560.