Informatie- en discussieavond over klimaat en biodiversiteit

Datum25 juli 2019 om 19:30
OmschrijvingElke dag zijn er nieuwe berichten in de media over de gevolgen van klimaatverandering hier en elders op de wereld. In mei kwam daar het VN-rapport bij over het momenteel aan de gang zijnde massale uitsterven van planten- en diersoorten. In Fresiastraat 55 vindt op 25 juli om 19.30 een bijeenkomst plaats over de actuele stand van zaken en aansluitend de vraag wat je daar zelf aan kunt doen.

De organisatie is in handen van de nieuwe organisatie Extinction Rebellion (XR) Zwolle. Dit is een lokale afdeling van XR Nederland, die afgelopen maand door het hele land met allerlei opvallende acties aandacht vroeg voor dezelfde onderwerpen.
De bijeenkomst op 25 juli bestaat uit twee delen. Allereerst geeft gastspreker Paul Hendriksen een overzicht van de laatste stand van wetenschappelijk onderzoek naar de crises rond klimaat en biodiversiteit. Geboren Zwollenaar Hendriksen is de afgelopen tien jaar nauw betrokken bij tal van regionale en landelijke duurzaamheids-initiatieven. Hij besloot in december ook XR Nederland te helpen oprichten. Zijn motivatie daarvoor is een diepe bezorgdheid over de toekomst: “Heel veel wetenschappers zijn over klimaat en verlies aan biodiversiteit een stuk pessimistischer dan wat daarover naar buiten komt”, licht hij toe. “Als je tot je laat doordringen wat er aan de hand is, zie je dat overheidsbeleid momenteel danig tekort schiet in het veiligstellen van een leefbare toekomst.” Na het eerste, informatieve deel van de bijeenkomst is er vervolgens veel ruimte voor gesprek over wat burgers, overheid en bedrijfsleven daar aan zouden kunnen en moeten doen. De focus ligt daarbij op hoe dit er wat XR betreft in Zwolle uit zou moeten zien.

De toegang tot de bijeenkomst op 25 juli is gratis, maar donaties zijn altijd welkom.
Meer informatie over deze en toekomstige activiteiten van XR Zwolle is te vinden op https://www.facebook.com/XRZwolle/ .