Kick-off bijeenkomst De Stad Verbeeldt

Datum
start 5 oktober 2019 om 10:15
eind 5 oktober 2019 om 12:00
OmschrijvingDe Stad Verbeeldt organiseert op 5 oktober 2019
van 10.15-12.00 uur een gratis informatiebijeenkomst
voor iedereen, die belangstelling heeft voor Storytelling
in fotografie, beeld en geluid. Dit jaar gaan we met
(wijk-)bewoners, amateurs, leerlingen en studenten
beeldverhalen maken onder professionele begeleiding
In de Binnenstad en de Aalanden. Onze inspiratiebron
is de Zilveren Camera, die van 9 tot 30 oktober 2019
is te zien in het Dominicanenklooster. In het najaar
2019 en voorjaar 2020 worden 4 werklabs/ateliers
georganiseerd waar de deelnemers aan de
slag gaan met hun eigen beeldverhaal. Wie weet wordt
jouw beeldverhaal geselecteerd door de vakjury
voor de expositie De Stad Verbeeldt in mei 2020.
Meer info