Spoorcafé

Datum18 september 2019 om 19:00
OmschrijvingEind augustus was het drie dagen feest op het Lübeckplein. Maar er gebeurt en gebeurde veel meer in de Spoorzone! Tijd voor een update dus. In het Spoorcafé van 18 september worden de bezoekers bijgepraat over de aanpak van het verfraaien van het Lübeckplein. Ook de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg komen aan de orde. Daarnaast worden de bezoekers van het Spoorcafé deze avond kort bijgepraat over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het op te stellen Ontwikkelkader voor Spoorzone/Hanzeland. Dit Spoorcafé is vooral informatief van aard. Uiteraard is er zoals altijd voldoende ruimte om vragen te stellen. Iedereen is deze avond van harte welkom bij BCN, de nieuwe training- en vergaderlocatie in het Schellepoortgebouw aan het Lübeckplein 20. De avond begint om 19.30 uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

Verfraaien Lübeckplein
De provincie Overijssel stelt 100.000 euro beschikbaar voor het koeler en cooler maken van het Lübeckplein. Afgelopen zomer kon iedereen zijn of haar idee voor het plein indienen via de actie Plein de Campagne. Er kwamen maar liefst 500 reacties binnen met circa 220 concrete ideeën. Een aantal van deze ideeën werd eind augustus tijdens het LübeckPleinFestijn getest. Begin september gingen circa 50 ideeënmakers aan de slag met de ingediende ideeën én de suggesties die eerder tijdens onder andere de Spoorcafés geopperd zijn. In 4,5 uur kwamen zij samen tot twee globale schetsen die de komende periode verder uitgewerkt worden. Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij gemeente Zwolle, praat de bezoekers van het Spoorcafé op 18 september bij over het proces tot nu toe, het tussenresultaat én het vervolg.

Ondergrondse fietsenstalling en herinrichting openbare ruimte
Leontien Benders, omgevingsmanager Spoorzone Noord bij gemeente Zwolle, vertelt aansluitend over de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de ondergrondse fietsenstalling door Boskalis Nederland. Met indrukwekkend materieel worden momenteel de wanden van de bouwkuip gemaakt. Leontien vertelt hierover, licht toe welke werkzaamheden de komende periode op de planning staan én vertelt onder andere ook over de activiteiten tijdens Burendag op zaterdag 28 september.

Ontwikkelkader Spoorzone/Hanzeland
Tot slot komt het Ontwikkelkader Spoorzone/Hanzeland kort aan de orde. Het Spoorcafé van mei ging hier ook over. Inmiddels zijn de nodige vervolgstappen gezet. De daadwerkelijke inhoud van het Ontwikkelkader wordt in een van de komende Spoorcafés behandeld. Tijdens het Spoorcafé van 18 september worden de bezoekers bijgepraat over de actuele stand van zaken en hoe het vervolgproces er uitziet.

Over het Spoorcafé
Het Spoorcafé vindt elke derde woensdagavond van de maand plaats op wisselende locaties. Het Spoorcafé is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in de Spoorzone in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en om initiatieven te starten. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het Spoorcafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail.