Contrapunt III

Datum
start12 oktober 2019 om 11:00
eind13 oktober 2019 om 17:00
OmschrijvingCONTRAPUNT III
De titel verwijst naar een begrip uit de muziek en betekent meerstemmig of tegenstem. In een contrapunt vormen de stemmen samen een harmonisch geheel. Los van elkaar blijven ze zelfstandige krachtige melodieën.
De idee achter deze serie exposities is dat twee kunstenaars samen een meerstemmige tentoonstelling maken waarbij de som der delen uitstijgt boven de individuele stem.
Bart Meinen en Henriette Tavenier tonen in contrapunt III werk onder de noemer ‘Brushwood’. Beide schilders delen een fascinatie voor de structuur van takken en begroeiing aan de rand van het bos. Het struweel of struikgewas, waar de takken onder je voeten breken door de boomkruinen schijnt.
Voor Bart Meinen geven de takstructuren richting en karakter aan zijn tekenlijnen en verfstreken. Lichtval op de bosbodem en de ondoordringbaarheid van struikgewas
vormen voor Henriette Tavenier het uitgangspunt voor organische tekeningen en ei-tempera schilderingen.
Meer info