TOT GOD

Datum 6 november 2019 om 20:00
OmschrijvingTheatervoorstelling ‘TOT GOD’ in Zwolle

TOT GOD is een nieuwe theatervoorstelling over psychosegevoeligheid. De voorstelling is ontwikkeld door jonge makers met als doel psychosegevoeligheid meer onder de aandacht te brengen en het stigma te doorbreken.

Waar: Wresinski Theater

Adres: Floresstraat 21, 8022 AD, Zwolle

Wanneer: Woensdag 6 november (try-out)

Donderdag 7 november (première)

Vrijdag 8 en zaterdag 9 november

Aanvang: 20:00 uur

Kosten:         Gratis. Vrije gift na afloop.

Reserveren: Via de website www.totgod.com

Mensen met psychosegevoeligheid worden vaak op afstand gehouden. We hebben angst voor denkbeelden die we niet begrijpen, of we voelen weerstand bij gedrag dat afwijkt van wat we kennen. Maar waar ligt de grens tussen geestelijk gezond en ‘de weg kwijt’ eigenlijk?

De meeste mensen nemen iemand met een psychose waar aan de rand van hun bestaan, als iemand die het contact met de werkelijkheid verloren is. Diegene wordt opgesloten in een kliniek, uit de weg gegaan op straat, hij of zij wordt tot ‘ander’ bestempeld. Schaamte ligt bij mensen met psychoses op de loer. Doordat er met angst en weerstand op hen gereageerd wordt, wordt een signaal afgegeven: ‘dat deel van jou mag er niet zijn’. Meedraaien in de maatschappij wordt moeilijk gemaakt door het heersende stigma.

Er is te weinig bekend over psychosegevoeligheid en dat moet anders. Het stigma moet doorbroken worden. Het beeld heerst bijvoorbeeld dat mensen met psychoses gevaarlijk zijn, eng zijn, terwijl zij veel vaker slachtoffer zijn dan dader. Het is belangrijk dat er een vruchtbare dialoog tot stand wordt gebracht tussen de maatschappij en diegene die tot ‘ander’ wordt bestempeld, zodat er meer begrip komt.

TOT GOD is een voorstelling over een werkelijkheid die voor de één volstrekt logisch voorkomt en voor de ander enkel verwarring oproept. Het is een voorstelling die je vragen laat stellen over die werkelijkheid en je de mogelijkheid geeft om de dialoog met die ‘ander’ te openen. TOT GOD toont een personage met wie eenieder zich op momenten kan identificeren, waardoor een toenemend begrip wordt mogelijk gemaakt.

Na de voorstelling zal er een informeel nagesprek plaatsvinden. Hierbij is er uiteraard de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over de voorstelling, alsook om vragen te stellen over het onderwerp psychosegevoeligheid.

Samenwerken:
Om TOT GOD mogelijk te maken zoekt de groep nog partners om de kosten te dekken. Wilt u samenwerken en/of financieel ondersteunen? Neem dan contact op voor meer informatie: mail@bartvandenheuvel.com

Voor meer informatie zie www.totgod.com

TOT GOD wordt mede mogelijk gemaakt door: Joseph Wresinski Cultuur Stichting, Dr. C.J. Vaillantfonds, Dokter Wittenberg Stichting en stichting M.C. van Beek.