Informatieve bijeenkomst het isoleren van vloeren en daken en het dichten van kieren en spleten

Datum20 februari 2020 om 20:00
Omschrijving 

De Werkgroep Binnenstad Duurzaam houdt donderdag 20 februari om 20.00 uur een informatieve bijeenkomst in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A, over de onderwerpen isoleren van vloeren met kruipruimten en daken, het dichten van kieren en spleten en het goed inregelen van de cv-installatie. Ook wordt er verteld over subsidiemogelijkheden en de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor kleine maatregelen.


De Werkgroep Binnenstad Duurzaam bestaat uit een groep enthousiaste binnenstadbewoners. Ze stelt zich ten doel een meer duurzame binnenstad door collectieve acties samen met de binnenstadbewoners. Deze collectieve acties zijn gericht op het beperken van de energievraag, het efficiënt gebruik van energiebronnen en het gebruiken van energie uit hernieuwbare energiebronnen. 


Door gezamenlijke actie bundelt ze kennis en is het voordeliger, makkelijker en leuker. Haar eerste acties zijn gericht op het beperken van de energievraag door onder meer het isoleren van woningen. In het najaar van 2019 heeft de Werkgroep een eerste informatiebijeenkomst gehouden en de wensen van aanwezige bewoners geïnventariseerd. Daken, vloeren en kieren en spleten kregen prioriteit. Reden voor de werkgroep om de eerste collectieve acties hierop te richten. 


Leveranciers hebben in de afgelopen periode offertes uitgebracht. Deze zijn op kwaliteit en kosten tegen het licht gehouden. Een aantal leveranciers zullen zich presenteren. Ook wordt verteld over subsidiemogelijkheden. 


Bij de actie kieren en spleten wordt ingegaan op het gebruik van de warmtemeter, de mogelijkheid van energiescan, het dichten van kieren en spleten, het toepassen van folies en het inregelen van cv-apparatuur.  Er wordt verteld over de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling voor kleine maatregelen. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden om een energiescan van de woning uit te laten voeren.


Alle binnenstadbewoners zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Opgave verplicht. Dit kan via E: binnenstadduurzaam@gmail.com of M: 06 20 60 53 58. De zaal is open vanaf 19.30 uur.