De waarde van Oosters denken in de westerse cultuur

PlaatsJeruzalemkerk Assendorperdijk 134 Zwolle
Datum
start 1 januari 1970 om 01:00
eind25 november 2020 om 12:00
OmschrijvingOnderwerpen die aan bod komen:

De ontwikkelingen in het westerse denken sinds de Verlichting
De positieve en negatieve effecten van het ‘Verlichtingsdenken’ op de individuele westerse mens en de samenleving als geheel
De groeiende aandacht voor oosterse denkwijzen in de westerse wereld.
Oosterse denkwijzen, kort uitgelegd
De waarde van oosters denken voor de individuele mens en de samenleving als geheel.Het Westen maakt een tweede renaissance door (Fortmann, 1970). Vele van oorsprong Oosterse denkwijzen komen tegenwoordig steeds meer in de belangstelling in het Westen, zoals zen, boeddhisme, yoga en mindfulness. Wellicht is dit te zien als een reactie op het oprukkend individualisme, het rationalisme en de steeds grotere prestatiedwang van de westerse mens. De moderne mens gaat gebukt onder een overdaad aan prikkels waardoor de dingen in en om hem heen nog maar moeilijk tot hem doordringen. Hij wordt veelal geleefd. Oosterse denkwijzen kunnen de westerse mens de weg wijzen naar een me
Meer info