Betere mensen - De tirranie van de norm

PlaatsJeruzalemkerk Assendorperdijk 134 Zwlle
Datum
start12 november 2020 om 10:45
eind17 december 2020 om 12:45
Omschrijving"Ongetwijfeld is het belangrijkste objectief momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn" schreef Michel Foucault in 1982. Hiermee riep hij op tot verzet tegen een maatschappij waarin mensen in toenemende mate worden gedisciplineerd. Paradoxaal genoeg lijken we in onze welvarende westerse democratieën steeds meer behoefte te krijgen aan controle en normalisering, maar hekelen we overheidsbemoeienis en bureaucratie als het ons eigen leven raakt.
Of het nu gaat over integratie of criminaliteit, psychiatrie of sexualiteit, etiquette of moraliteit: de vraag naar wat normaal en wat afwijkend is, is de meest fundmentele in elke samenleving. Het bepaalt onze identiteit, vormt ons denken, normeert ons gedrag, en verbeeldt onze gemeenschappelijkheid. In die zin is een samenleving een verbeelde orde of gemeenschap, met een 'binnen' (geintegreerd) en een 'buiten' (vreemd, onaangepast). Individuen die niet aan de norm voldoen plaatsen zich daarmee 'buiten de samen
Meer info