Botsende culturen

PlaatsJeruzalemkerk
Datum
start13 januari 2022 om 11:00
eind17 februari 2022 om 13:00
OmschrijvingGlobalisering en internet zorgen voor spanningen binnen samenlevingen. De spanningen tussen voorstanders van een open, liberale democratie die zichzelf zien als wereldburgers in een globaliserende wereld, en anderzijds de critici van dit in hun ogen naïeve wereldbeeld, die pleiten voor een herstel van nationale identiteit en culturele waarden leiden tot polarisatie tussen beide 'kampen', wat leidt tot vijand-denken waardoor het democratisch proces bemoeilijkt wordt. Mensen hebben behoefte aan erkenning, die onder druk komt te staan.
Meer info