Week van gebed voor eenheid 2022

Datum
start16 januari 2022 om 13:07
eind23 januari 2022 om 13:07
OmschrijvingIn Zwolle wordt ook dit jaar, door de Zwolse Kerken, de Week van gebed georganiseerd.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister, ook in deze coronatijd, en wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema, Licht in het duister, is dit jaar aangedragen door christenen uit het Midden-Oosten. Ook in Zwolle zijn er gebedsbijeenkomsten en gebedswandelingen. Ieder die mee wil bidden, dienen, vieren en/of wandelen, is hartelijk welkom.

Het programma is op dit moment nog niet definitief. Het wachten is op de persconferentie waarin de regering de nieuwe coronaregels bekend maakt na 14 januari. De digitale vieringen en de wandelingen in tweetallen gaan in ieder geval door. Voor het overzicht van het programma zie de website van kerkenvanzwolle.nl .

 

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Licht in het duister. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

 

De gebedssamenkomsten vinden plaats vanaf 16 januari t/m. 23 januari.  Organisatoren zijn de verschillende kerken in Zwolle en omgeving.

 

Het licht neemt de duisternis niet weg, het ontneemt wel haar kracht.