Nieuwsoverzicht: Dossier: RTV Focus Zwolle

RTV Focus kreeg twee jaar nagenoeg gratis onderdak in Stadkamer, was oud-wethouder De Heer erbij betrokken?

RTV Focus kreeg twee jaar nagenoeg gratis onderdak in Stadkamer, was oud-wethouder De Heer erbij betrokken?

Zwolle – De in opspraak geraakte lokale omroep RTV Focus Zwolle heeft vijfentwintig maanden geen huur hoeven te betalen voor hun onderkomen in de Stadkamer. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen van de SP en VVD. Als tegenprestatie moest de omroep diensten gaan leveren aan de Stadkamer.

Stadkamer en de gemeente Zwolle weigeren te openbaren om welke diensten het ging. Ook hult men zich in stilzwijgen of deze diensten in verhouding staan tot een marktconforme huurprijs. Het Zwols Schaakgenootschap en Bridgeclub Descartes hadden in 2018 interesse om de ruimte te huren. Voor hen was de gevraagde huur niet op te brengen. In een gesprek over de huur gaf toenmalig wethouder René de Heer aan dat de denksportverenigingen hun eigen broek op moesten houden.

Lees verder »

RTV Focus houdt zich niet aan de wet, financiën ook niet op orde

RTV Focus houdt zich niet aan de wet, financiën ook niet op orde

Zwolle – De lokale omroep van Zwolle, RTV Focus, houdt zich naar het oordeel van Burgemeester en wethouders niet aan de regels en eisen uit de Mediawet. Daarom stellen B en W de gemeenteraad voor hierover een formeel signaal af te geven bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).

In 2020 besloot het CvdM op advies van de gemeenteraad de licentie voor de lokale omroep voor vijf jaar toe te kennen aan RTV Focus. De omroep had destijds het beste plan ingediend voor de invulling van de licentie.

Lees verder »

Stadkamer-gate: Gelekte e-mail over gratis onderdak RTV Focus betrof volgens gemeente slechts een BTW-probleempje

Stadkamer-gate: Gelekte e-mail over gratis onderdak RTV Focus betrof volgens gemeente slechts een BTW-probleempje

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft woensdag gereageerd op de vermoedens over gratis onderdak voor de omstreden omroep RTV Focus in de Stadkamer. Eerder deze week onthulde Weblog Zwolle een passage uit een e-mail van een beleidsadviseur. De ambtenaar schreef onder meer dat het zeker niet de bedoeling was dat RTV Focus ‘om niet’ zou huren in de Stadkamer. Hij voegde eraan toe dat deze casus in 2020 waarschijnlijk zou worden opgelost. Volgens de gemeente Zwolle ging dit niet over het uitblijven van de verschuldigde huur door RTV Focus. Het zou gaan om een advies over een BTW-vraagstuk van de Stadkamer.

Eerder deze week schreef Weblog Zwolle dat de gemeente Zwolle al jarenlang wist dat RTV Focus geen huur betaalde aan de Stadkamer. Uit een gelekte e-mail werd een citaat van een beleidsadviseur van de gemeente Zwolle gepubliceerd: “De fiscalist van de gemeente zoekt, op verzoek van de gemeente, op dit moment uit wat de voorwaarden zijn om de huur als niet belast te zien voor Stadkamer. Dit is om de consequentie van huurpenningen te overzien. Het is zeker niet de bedoeling dat RTV Focus ‘om niet’ zou huren. Als het goed is wordt deze casus nog dit jaar opgelost.”

Lees verder »

Gemeente Zwolle wist al jaren dat RTV Focus geen cent huur betaalde aan Stadkamer

Gemeente Zwolle wist al jaren dat RTV Focus geen cent huur betaalde aan Stadkamer

Zwolle – De gemeente Zwolle wist al jaren dat RTV Focus geen huur betaalde voor de derde verdieping in de Stadkamer. Uit documenten en e-mails die de redactie van Weblog Zwolle heeft ingezien blijkt dat de gemeente in het voorjaar van 2020 al op de hoogte was.

In december 2018 nam RTV Focus haar intrek in de Stadkamer. In het jaarverslag over 2020 schrijft de Stadkamer dat RTV Focus per 2021 als huurder onderdak krijgt in de Stadkamer. RTV Focus was destijds een vier jaar oude stichting bestaande uit de oprichters Paul Oosterbaan en Christine Spinder. Samen met een vrijwilliger en een aantal stagelopers maakten zij lokaal nieuws. Op de vraag waarom een jonge stichting onderdak kreeg in de Stadkamer antwoordde de gemeente Zwolle dat de verhuur de verantwoordelijkheid is van de Stadkamer.

Lees verder »

SP wil opheldering over verhuur deel Stadkamer aan RTV Focus Zwolle

SP wil opheldering over verhuur deel Stadkamer aan RTV Focus Zwolle

Zwolle – Koen van Baal, gemeenteraadslid van de Socialistische Partij, wil meer duidelijkheid krijgen van het gemeentebestuur over de mogelijke bevoordeling van RTV Focus door de gemeente en de Stadkamer. Dit naar aanleiding van een publicatie door Weblog Zwolle eerder deze week. RTV Focus verhuisde in december 2018 naar de derde verdieping van de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes. In haar jaarverslag schreef de Stadkamer dat de lokale omroep sinds 2021 huurder is. Het wekt de schijn dat RTV Focus vijfentwintig maanden geen huur hoefde te betalen.

De fractie van de SP wil onder meer weten welke rol de gemeente heeft gespeeld bij het zoeken naar een huurder. Volgens Sam Rademaker, woordvoerder van de gemeente Zwolle, is de verhuur de verantwoordelijkheid van de Stadkamer. Wesley van der Bol, communicatieadviseur van de Stadkamer, wilde niet ingaan op inhoudelijke vragen hierover. Hij wilde het laten bij een schriftelijk statement. Hij schreef dat er in samenspraak met de gemeente is gezocht naar een huurder. Ook schreef hij dat er destijds met meerdere partijen is gesproken.

Lees verder »

Hielpen gemeente en Stadkamer RTV Focus een handje om de lokale omroep te worden?

Hielpen gemeente en Stadkamer RTV Focus een handje om de lokale omroep te worden?

Zwolle – Is RTV Focus door de gemeente Zwolle en de Stadkamer een handje geholpen om een serieuze kandidaat voor de nieuwe lokale omroep te worden? De onrust bij RTV Zoo, de voormalige lokale omroep, was in 2018 al jaren een hoofdpijndossier in de lokale politiek. Pogingen om RTV Zoo vlot te trekken faalden en een alternatief was er niet. Nieuwkomer RTV Focus verloor in 2015 de strijd om de nieuwe licentie. Schoorvoetend ging de gemeenteraad opnieuw in zee met RTV Zoo.

In 2017 escaleerde de situatie bij RTV Zoo, nadat er een conflict ontstond tussen de redactie en het bestuur. De politiek had geen mogelijkheden om in te grijpen. Wel werd er door raadsleden gesteld dat als de situatie bij RTV Zoo onoplosbaar zou blijken, er ruimte moest komen voor andere gegadigden. Onder meer VVD-raadslid Gerrit van der Kooij noemde RTV Focus als mogelijk alternatief. Na het conflict bij RTV Zoo stapte een vrijwilliger, Martin van der Hooft, over naar RTV Focus. RTV Focus werd opgericht in 2014 door Paul Oosterbaan en Christine Spinder. Samen runden zij de omroep met een handjevol stagiaires tijdens kantooruren.

Lees verder »

Deuren gaan dicht als wethouder gemeenteraad bijpraat over misstanden bij RTV Focus

Deuren gaan dicht als wethouder gemeenteraad bijpraat over misstanden bij RTV Focus

Zwolle – Wethouder Monique Schuttenbeld heeft maandag de gemeenteraad geïnformeerd over de ontstane situatie bij de lokale omroep RTV Focus. Voorafgaand aan het openbare raadsdebat gebeurde dit in vertrouwelijkheid. Hierbij mocht geen publiek of pers aanwezig zijn. Later in het openbare debat werd kort gesproken over het lopende onderzoek. De wethouder liet weten dat het contact met de lokale omroep stroef verloopt. Ook de onderzoekers hebben hiermee te kampen. Het onderzoek loopt hierdoor vertraging op.

RTV Focus kwam eerder dit jaar in opspraak nadat twaalf stagiaires hun beklag deden over grensoverschrijdend gedrag van Paul Oosterbaan en Christine Spinder. Beiden zijn bestuursleden en leidinggevenden bij de lokale omroep van Zwolle. Ook negen stagiaires die eerder stage liepen bij de omroep bevestigden de wantoestanden op de werkvloer bij Focus. Gisteravond praatte wethouder Schuttenbeld de gemeenteraad bij over de ontstane situatie. Ze besloot om dit niet openbaar te doen, ondanks dat de omroep op jaarbasis ongeveer tachtigduizend euro ontvangt uit het gemeentefonds.

Lees verder »

Oorlog in omroepland Overijssel? RTV Focus Zwolle doet aangifte wegens smaad tegen RTV Oost

Oorlog in omroepland Overijssel? RTV Focus Zwolle doet aangifte wegens smaad tegen RTV Oost

Zwolle – De in opspraak geraakte lokale omroep van Zwolle, RTV Focus, heeft aangifte gedaan tegen RTV Oost. Dit als reactie op gepubliceerde nieuwsberichten door de regionale omroep over misstanden bij RTV Focus.

Paul Oosterbaan, voorzitter van RTV Focus, beticht RTV Oost van smaad. Onlangs sprak de regionale omroep met twaalf oud-stagiaires van RTV Focus. Zij schreven een brief aan meerdere onderwijsinstellingen. Hierin deden zij melding over misstanden op de werkvloer bij RTV Focus. Oosterbaan heeft ook aangifte wegens smaad gedaan tegen de twaalf stagiaires.

Lees verder »

Oud-stagiaires van lokale omroep RTV Focus zijn opgelucht: ‘Ze waren nooit een leerbedrijf en ze zullen het niet worden’

Oud-stagiaires van lokale omroep RTV Focus zijn opgelucht: ‘Ze waren nooit een leerbedrijf en ze zullen het niet worden’

Zwolle – Negen voormalige stagiaires van de in opspraak geraakte lokale omroep RTV Focus reageren opgelucht. Dit nadat ze uit de media vernamen dat de SBB de erkenning van het leerbedrijf heeft ingetrokken. De groep oud-studenten liep stage in de periode voor RTV Focus de status van publieke omroep kreeg.

Alle negen bewonderen ze de moed van de stagiaires die aan de bel trokken over de misstanden bij de omroep. Zij vinden dat het tijd is om hun ervaringen te delen. Dit om te voorkomen dat de klagers worden weggezet als rancuneuze jongeren die de omroep zwart willen maken. Het negental sluit zich dan ook aan bij de woorden van twaalf klagers. De stagetijd bij Focus ervoeren zij als mentaal slopend en ze hopen dat er nooit meer een jonge professional in deze situatie belandt.

Lees verder »

RTV Focus wil voorlopig geen stagiaires en dat mag ook niet meer

RTV Focus wil voorlopig geen stagiaires en dat mag ook niet meer

Zwolle – RTV Focus wil voorlopig geen stageplaatsen voor mbo’ers meer aanbieden. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de in opspraak geraakte lokale omroep en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Desondanks besloot de organisatie om ‘in overleg met RTV Focus’ de erkenning te beëindigen.

Tientallen stagiaires spraken onlangs vrijuit met journalisten van RTV Oost en De Stentor. De onveilige werksituatie, vernederingen en ander grensoverschrijdend gedrag vormden de rode draad. Ook zouden stagiaires onvoldoende begeleid worden. De oprichters van RTV Focus, Paul Oosterbaan en Christine Spinder, zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. Beiden zijn bestuurslid, leidinggevende en stagebegeleider bij RTV Focus, Spinder is tevens de hoofdredacteur van de lokale omroep.

Lees verder »

Zwolse politiek onthutst en verbijsterd over vermeende misstanden bij RTV Focus: “Kijken of het gevolgen kan krijgen voor licentie en subsidie”

Zwolse politiek onthutst en verbijsterd over vermeende misstanden bij RTV Focus: “Kijken of het gevolgen kan krijgen voor licentie en subsidie”

Zwolle – Donkere wolken pakken zich samen boven RTV Focus, de lokale omroep van Zwolle. Minder dan twee jaar geleden was het enthousiasme over RTV Focus troef in het stadsbestuur en de gemeenteraad. Destijds heerste er binnen en buiten de politiek grote onvrede over het functioneren van de voormalige lokale omroep RTV Zwolle FM.

RTV Focus ging in 2020 de strijd aan om de licentie voor de lokale omroep in handen te krijgen. De lofzang over de veelbelovende nieuwkomer was destijds al groot. Na de presentatie van het beleidsplan door RTV Focus veranderde de besluitvorming over de omroeplicentie in een wedstrijd waarvan de uitslag al bekend was. De berichtgeving door RTV Oost en De Stentor afgelopen week over het grensoverschrijdende gedrag op de werkvloer bij RTV Focus veroorzaakte een schokgolf binnen de Zwolse gemeenteraad. Tientallen stagiaires en voormalig vrijwilligers spraken vrijuit met journalisten van RTV Oost en De Stentor. De onveilige werksituatie, vernederingen en ander grensoverschrijdend gedrag vormden een rode draad. Ook zouden stagiaires onvoldoende begeleid worden.

Lees verder »