ROAZ regio Zwolle heeft kennisgroep cybercrisis

ROAZ regio Zwolle heeft kennisgroep cybercrisis

Zwolle – Cyberincidenten kunnen onze maatschappij hard raken en gedurende korte of lange tijd verlammen. Zorginstellingen zijn sterk afhankelijk van digitale diensten, processen en systemen. En ze worden dat steeds meer.

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft daarom een kennisgroep cybercrisis. Sander Kruese, Concern information security officer (CISO) in het Deventer Ziekenhuis, is lid van deze kennisgroep: “We moeten ons goed voorbereiden op cyberaanvallen in de zorg, het laatste wat je wilt is dat een Spoedeisende hulp (SEH) bijvoorbeeld stil komt te liggen door cybercriminaliteit.”

“Wat we voor ogen hebben met de kennisgroep is in eerste instantie het delen van kennis op het gebied van cybersecurity. Cybercriminaliteit in de zorg is al snel een ketenaangelegenheid, het is dan ook logisch hier als keten samen in op te trekken. Samen wisselen we van gedachten over hoe we ons bijvoorbeeld moeten voorbereiden en wat een goede aanpak is. In de toekomst hebben we als doel om ook gezamenlijk te oefenen,” aldus Sander Kruese.

“In mijn functie als CISO kijk ik continu naar risico’s op het gebied van cyber, hoe kunnen we ons voorbereiden en zo goed mogelijk op deze risico’s anticiperen. Het doel is dat áls ze ons raken, we er zo min mogelijk hinder van ondervinden door de genomen maatregelen. De dreiging in de zorg is een reële dreiging. Neem het incident in Düsseldorf vorig jaar, door de aanval kon het ziekenhuis geen nieuwe patiënten aannemen op de SEH, hierdoor is mogelijk iemand overleden. Dit jaar alleen al zijn er 25 aanvallen geweest op Europese zorginstellingen. Dit neemt alleen maar toe, mede omdat de markt veel toegankelijker is geworden voor het aanschaffen van ransomware (gijzelsoftware).”

Begin dit jaar is de regionale kennisgroep cybercrisis gestart bij ROAZ regio Zwolle. De groep bestaat uit crisisplanbeheerders en functionarissen (waaronder CISO’s) die zich bezighouden met digitale veiligheid en ICT-uitval. De kennisgroep kan een cruciale verbinding maken tussen crisisbeheersing en ICT door met elkaar kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, te klankborden en toe te werken naar een uniforme benadering vanuit de crisisorganisaties.

Bron: Netwerk Acute Zorg Regio Zwolle

Artikel delen: