Hoogwater langs de IJssel bij Zwolle - Foto: Hans de Jong
Hoogwater langs de IJssel bij Zwolle
Foto: Hans de Jong

Milieuraad Zwolle: Extra inspanning nodig om klimaatdoelstellingen te halen

Zwolle – De Milieuraad Zwolle heeft de klimaatdoelstellingen van de gemeente Zwolle doorgerekend. In een rapportage die donderdag aan de gemeente is gestuurd, concludeert ze dat de inzet versterkt moet worden om de doelstellingen na 2025 te halen.

“Anders zal dat bij lange na niet lukken,” waarschuwt de Milieuraad. De gemeente Zwolle zet in op het behalen van de klimaatdoelstellingen, inclusief het terugdringen van CO2. Via een analyse en een reeks van aanbevelingen geeft de Milieuraad een handreiking hoe de doelstellingen wél gehaald kunnen worden. Dit begint bij juiste actuele informatievoorziening: voortdurende actualisering van de stand van zaken, met doorrekening van de juiste inzet om doelstellingen (alsnog) te halen.

Continue bijstelling van keuzes naar aanleiding van wat wel en wat niet (voldoende) blijkt te werken, is nodig, stelt de Milieuraad Zwolle. Actuele informatievoorziening ontbreekt momenteel. De Milieuraad wil een voortdurend actuele energiemonitor, met een actuele prognose welke mix van inzet en eventuele bijstellingen nodig zijn.

“Met een juiste combinatie van energiebesparing, opwekking van wind- en zonne-energie komen de doelstellingen weer in zicht. Geothermie en verdere innovaties kunnen eventueel een bijdrage leveren maar het is onverstandig om daar nu al alle kaarten op te zetten. Elektrisch rijden helpt alleen als er voldoende duurzame opgewekte energie is, en het net de extra vraag aankan.” De Milieuraad raadt af om biomassa in te zetten.

De huidige klimaatdoelstellingen, inclusief CO2-reductie, zijn: in 2025 minstens 25% CO2 te hebben bespaard ten opzichte van 1990 en ten minste 25% duurzame energie opwekken. Voor 2030 ten opzichte van 1990 ten minste 49% minder CO2 uitstoten. De Milieuraad Zwolle heeft een lijst aanbevelingen gepresenteerd om de klimaatdoelstellingen van de gemeente wel te behalen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Per direct die klere stinkende pelletkachels verbieden. Je bent beter in een huis langs de snelweg wonen dan een buurman hebben met zo n stinkding.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.