CDA: Waardeer vrijwilligers die coronatoegangsbewijzen controleren

CDA: Waardeer vrijwilligers die coronatoegangsbewijzen controleren

Zwolle – Sinds enkele weken moeten sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen coronatoegangsbewijzen van bezoekers controleren. Deze controle wordt op veel plaatsen door vrijwilligers uitgevoerd, terwijl dat niet altijd makkelijk is.

Soms leidt het controleren van het toegangsbewijs tot gedoe bij het hek of bij de deur. Het CDA vindt dat deze vrijwilligers een groot compliment verdienen en roept het Zwolse college op om hen te waarderen.

“Zwolle is de stad van de vrijwilliger en moet dat blijven. Door aandacht te vragen voor de vrijwilliger en onze waardering te laten blijken, dragen we bij aan dat doel”, aldus fractievoorzitter Jan Nabers. Hij vervolgt: “Deze waardering kunnen we op verschillende manieren laten blijken. In andere gemeenten zien we bijvoorbeeld dat verenigingen en hun vrijwilligers ondersteund worden met een financiële bijdrage.” De partij stelt voor hiervoor gebruik te maken van de middelen die de Rijksoverheid via de veiligheidsregio beschikbaar heeft gesteld.

Het CDA dient tijdens de raadsvergadering van 29 november een motie in waarin zij het college oproept om de vrijwilligers te waarderen.

Artikel delen: