Onderzoek naar effect zwarte wiek bij windturbines

Onderzoek naar effect zwarte wiek bij windturbines

Zwolle – De provincie Groningen en energieleverancier RWE laten in samenwerking met andere overheden, waaronder de provincie Overijssel, onderzoeken of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen.

In eerder onderzoek in Noorwegen, op het eiland Smøla, is aangetoond dat het zwart verven van één wiek van een windturbine zeventig procent minder aanvaringsslachtoffers oplevert. Er wordt nu onderzocht of dit ook voor de situatie in Nederland geldt. Als de zwarte wiek ook in Nederland werkt, is dit een aantrekkelijke optie: minder slachtoffers tegen lage, eenmalige kosten, zonder rendementsverlies.

Het plan is zeven bestaande turbines van RWE in windpark Eemshaven (met een tiphoogte van 140 meter) een zwarte wiek te geven. Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt naar verwachting tot eind 2024.

Uit experimenten blijkt dat door het zwart verven van een wiek vogels de wiek beter kunnen zien. Dit heeft te maken met de manier waarop vogels de bewegende rotor van een windturbine waarnemen. Als de wieken snel draaien kunnen de drie afzonderlijke wieken als het ware ‘samenvloeien’ tot een wazige schijf die door de vogels mogelijk wordt geïnterpreteerd als een veilig gebied om doorheen te vliegen. Het zwart verven van één wiek, zorgt voor een onderbreking in het patroon waardoor het samenvloeien van de wieken tot één beeld minder snel optreedt.

Vanwege de positieve resultaten met de ‘zwarte wiek’ bij een veldexperiment in Noorwegen, is in Nederland ook brede interesse voor deze veelbelovende maatregel ontstaan. Voordat deze techniek op grote schaal in Nederland ingezet kan worden, moet eerst onderzocht worden wat de effecten van een zwarte wiek in de situatie in ons land zijn.

In Nederland komen deels andere vogelsoorten voor, is het landschap heel anders dan in Noorwegen en speelt bijvoorbeeld de nachtelijke vogeltrek op wiekhoogte een belangrijke rol in de vogelsterfte. Ook is er meer kennis nodig over de praktische en financiële uitvoerbaarheid van de zwarte wiek als maatregel. Het onderzoek bestaat uit drie delen: slachtofferonderzoek, onderzoek naar luchtvaartveiligheid en landschapsonderzoek. Over drie jaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Artikel delen: