Ontwerp-bestemmingsplan winkelcentrum Stadshagen te bekijken

Ontwerp-bestemmingsplan winkelcentrum Stadshagen te bekijken

Zwolle – Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen is af. Vanaf 30 november 2021 legt de gemeente het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage.

Stadshagen is de afgelopen jaren flink gegroeid en groeit nog steeds. Om alle bewoners van Stadshagen de mogelijkheid te geven om fijn te kunnen winkelen en alle voorzieningen bij de hand te hebben, is uitbreiding van het winkelcentrum nodig. Met de realisatie van de plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum wordt een hoog voorzieningenniveau beoogd waarbij wonen, winkelen, werken en ontmoeten samensmelten.

Inspraak
U kunt uw mening geven over het ontwerp-bestemmingsplan voor het winkelcentrum Stadshagen. Daarvoor dient u uw zienswijze in bij de gemeenteraad. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling.

Gedurende zes weken, tot en met 10 januari 2021, kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een winkel is toegestaan of bijvoorbeeld een horecazaak, woning of bedrijf. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: voor inwoners, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Waarom wordt het bestemmingsplan aangepast?
De plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum zijn inmiddels zo vergevorderd dat ze vastgelegd kunnen worden in een bestemmingsplan. Daarvoor moet het bestaande bestemmingsplan aangepast worden. Pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de realisatie is verleend, kan begonnen worden met de bouw.

Om welk gebied gaat het?
Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van Zwolle in de wijk Stadshagen. Het gebied grenst aan de westzijde van het bestaande Winkelcentrum Stadshagen. Het winkelcentrum is centraal gelegen in Stadshagen. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een watergang die in westelijke richting verbonden is met de Oude Wetering. Aan de westzijde van het plangebied is het woningbouwplan Waaranders in ontwikkeling.

Het plan is te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de uitbreidingsplannen van het winkelcentrum op www.hartvanstadshagen.nl.

Artikel delen: