Nieuwjaarsduik Thorbecke SG uitgesteld

Zwolle – Leerlingen van 3- en 4Mavo van de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle zouden op hun eerste lesdag, 5 januari een nieuwjaarsduik houden, maar deze is vrijdag afgelast.

De verwachtingen voor komende week zijn aanhoudende vorst. De vijver bij de school is flink dichtgevroren. In week 3 heeft 4MAVO toetsweek en 3MAVO een projektweek maatschappelijke stage. De Nieuwjaarsduik zal nu over twee weken plaatsvinden. De frisse duik zal tevens symbool staan voor het omdopen van de naam ‘TL’ in ‘Mavo’. Het idee voor de Nieuwjaarsduik ontstond vlak voor de kerstvakantie bij Hans Veldink, Teamleider 3- en 4 Mavo.

Hans Veldink:

Tijdens een gesprek met leerlingen uit 3TL1,  de sportklas bij ons op school, werd opgemerkt dat dagelijks een koud bad nemen de concentratie en het denkvermogen  bevordert.  “Wat let je dagelijks een duik in onze vijver achter school te nemen?”, was mijn reactie. Al verder pratend werd het idee geboren een Nieuwjaarsduik te organiseren op de eerste schooldag in 2009.

Het enthousiaste 3-4 MAVO-team pakte dit leuke initiatief meteen op. Allerlei ideeën vlogen over tafel waaronder het serveren van erwtensoep, warme chocolademelk en een bedrukte badhanddoek voor de deelnemers. Ook werd al snel het idee gelanceerd een sponsoractie aan de duik te koppelen, met het doel een goede fotocamera aan te schaffen om alle bijzondere momenten in 3 en 4TL vast te kunnen leggen. Tot slot werd de Nieuwjaarsduik gekoppeld aan de letterlijke doop van de TL in MAVO, waartoe inmiddels door het bestuur van het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio in overleg met de directie van de Thorbecke Scholengemeenschap besloten was.

De volgende dag werd het uitgewerkte  idee voorgelegd aan de directie. Die reageerde enthousiast mits voldaan werd aan de volgende voorwaarden:

q       De waterkwaliteit mocht geen risico vormen voor de gezondheid van de deelnemers.
(Er was inmiddels contact geweest met het Waterschap en dat  ons liet weten dat het water in de vijver geen risico vormt voor de gezondheid van de leerlingen.)

q       Leerlingen mochten alleen deelnemen met schriftelijke toestemming van de ouders.

De organisatie kon nu echt gestart worden. Een informatieve brief werd per post naar alle ouders/verzorgers van de leerlingen in de bovenbouw van de MAVO gestuurd. Een eerste peiling leverde ongeveer 60 deelnemers op.

Getracht werd sponsors te zoeken voor het kunnen aanschaffen van handdoeken voor elke deelnemer en voor de te schenken erwtensoep en chocolademelk. Al snel was de leverancier van de automaten in onze school bereid de handdoeken te bekostigen.

Uiteindelijk hebben 47 leerlingen zich opgegeven voor deelname aan de duik. Elke leerling heeft een maatje uitgekozen. Het maatje is aanwezig bij de duik, volgt ‘de duiker’  in het water en staat klaar met de handdoek. Duiker en maatje hebben een mondelinge en schriftelijke instructie gekregen. Na de doop gaan de duikers douchen en wordt  vervolgens met alle 3- en 4 MAVO leerlingen de Nieuwjaarsduik afgesloten met soep, chocolademelk, oorkondes en het bekendmaken van de sponsoropbrengst.

TL wordt mavo

De belangrijkste redenen voor deze naamsverandering zijn:

·         Herkenbaarheid van deze unieke vorm van voortgezet onderwijs voor heel veel ouders, die zelf met dit onderwijstype grootgebracht zijn.

·         De naam stond vaak garant voor:
kleinere scholen, waar iedere leerling gezien werd en de saamhorigheid groot was.
  Op de TSG hebben wij binnen onze toch redelijk grote school ook zo’n warme
  bovenbouwafdeling van de MAVO. Op de benedenverdieping heeft 3-4 MAVO een eigen
  gezellige ruimte met multifunctionele lokalen. Spontane activiteiten zoals de Nieuwjaarsduik
  maar ook de schoen-zet-actie op 5 december verhogen daarnaast het saamhorigheidsgevoel.
Een degelijke school waar kwalitatief een hoog niveau bereikt werd.
  Daar werken wij op onze school ook aan door onder andere alle leerlingen een extra

        examenvak aan te bieden en een zorgvuldig traject om leerlingen voor te bereiden op de

        overstap naar het HAVO.

     – Een school waar persoonlijke aandacht voor elke leerling voorop stond.
       Ook dat is een van de sterke punten van onze MAVO.  Betrokken mentoren die door nauwe

       samenwerking met de leerling-begeleidster en decaan oog hebben voor alle leerlingen. Waar
        door middel van RT,  WAO-uren,  structuurgroepen, examenvreestraining en rouwgroepen
        optimale kansen en aandacht krijgen.

De M van MAVO voor ons staat voor Moderner onderwijs, wat zichtbaar wordt door ons Leerwerkhuis, waar leerlingen in onze multifunctionele ruimte gedurende  enkele uren per week
werken aan hun eigen programma. Moderner onderwijs ook door de afwisseling van de klassikale lessen met projecten.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer