Burgemeester Meijer: “Zwolle is thuis”

Zwolle – Het voltallige college van B&W trekt in de week van 20 april weer iedere dag de stad in op zoek naar een intensieve dialoog met Zwollenaren in wijken en projecten. Burgemeester Henk Jan Meijer kondigde deze Week van de Verbinding vrijdagavond aan tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Zwolle in een volledig bezet theater De Spiegel.


“Wij zijn thuis in Zwolle”

De bijeenkomst begon met het schudden van de handen van de vele Zwollenaren deze avond. In zijn nieuwjaarstoespraak zocht de burgemeester naar een antwoord op wat de stad tot ’thuis’ maakt. Voor het derde achtereenvolgende jaar had Meijer’s toespraak een sterk interactief karakter. Ter voorbereiding van zijn toespraak heeft Henk Jan Meijer uitvoerig gesproken met drie families, die zich het afgelopen jaar in Zwolle hebben gevestigd. Met hen ging hij na welke factoren de stad voor hen tot een thuis maken, welke rol de gemeente daarbij speelt en hoe die rol nog kan worden verbeterd. Na zijn speech volgde een optreden van de Muzerie. Die deden het ‘allemaal net even anders…’. In een combinatie van muziek en toneel werd de ‘koffiecultuur’ van ambtenaren te kijk gezet. Na het optreden concludeerde de burgemeester dat ambtenaren in deze tijd actiever en creatiever zijn. Dat was een compliment voor de medewerkers op het stadskantoor.


Nieuwjaarswensen van en voor het college van Zwolle…

Meer via ‘Lees verder’…

 


De burgemeester kwam via een deur de bühne op…


Een drukte van belang…


Nog een kopje koffie… ?


Gemeentesecretaris O. Dijkstra gaf afsluitend een drumsolo weg…

Binden en verbinden

Vorig jaar bezocht burgemeester Meijer groepen jongeren in hun eigen omgeving en het jaar daarvoor sprak hij tijdens een aantal busritten met Zwollenaren over wat hen bezig houdt. De beelden van deze gesprekken worden telkens verwerkt in zijn toespraken. Meijer: “Het is niet mijn stijl om me in m’n studeerkamer terug te trekken, om daar een plechtige toespraak te schrijven. Dat heeft te maken met mijn opvatting over binden en verbinden. Gesprekken met mensen horen de basis te zijn voor je handelen als burgemeester. En dat probeer ik op deze manier zichtbaar te maken.”

Verbinding is ook het centrale thema in de gelijknamige week in het nieuwe jaar. “Doen we wel de goede dingen en doen we die dingen ook goed, ” zo vraagt de burgemeester zich in zijn nieuwjaarsrede af. En daarvoor is een intensieve dialoog met de stad nodig. De Week van de Verbinding begint op 20 april en eindigt op de avond van 23 april met een stadsbrede conferentie in het kader van het collegeproject Samen maken we de Stad. Ook deze aanpak past in een reeks: de Week van het Bezoek (2003), de Week van de Stad (2005) en de Week van de Aanloop (2006).

Meijer: “Natuurlijk spreken we als stadsbestuurders dagelijks met individuele Zwollenaren, met bedrijven en organisaties. Dat hoort ook zo. Maar in deze stad willen opeenvolgende colleges herkend en erkend worden door de manier waarop we de dialoog met de stad organiseren. Daarom doen we dat op gezette tijden voltallig en in een heel erg intensief programma.”

Nieuwjaarsspeech:

“Geluk is onbetaalbaar.

Uw geluk, mijn geluk en dat van 117.000 andere Zwollenaren.  Ouderen, jongeren, kinderen, mensen die hier zijn geboren of in verre buitenlanden. Samen zijn wij Zwolle, samen maken wij de stad. Wie we ook zijn, wat we ook doen, in Zwolle hebben we allemaal ons thuis. Het is onze plek van warmte, saamhorigheid, veiligheid. Dat zijn de dingen waar het echt om gaat. De dingen die zó kostbaar zijn, dat ze onbetaalbaar zijn. Dat we ze tegen elke prijs willen bewaren. En die geen crisis ons kan afpakken.

Dames en heren, dierbare gasten! De wereld is in rep en roer. Recessie, depressie, crisis,  schreeuwen krantenkoppen en nieuwslezers ons toe.  Een half jaar geleden ging het nog prima. Het kon niet op. De bomen groeiden tot in de hemel en op IJsland nog hoger.  Sommige mensen zijn hun spaargeld en zekerheid kwijt, hun buffer is weg, hun baan staat op de tocht. Volgens de ene doctor Clavan hebben we het ergste al achter de rug. Volgens de ander moet het zwartste zwart nog komen.

Gelukkig hebben we in Zwolle allemaal een dak boven ons hoofd.  Dat lijkt in deze tijden niet altijd meer vanzelfsprekend. Als alles tegenzit in een mensenleven, en dat kan zomaar gebeuren, dan heb je ineens geen plek meer om je spullen neer te leggen. Heb je ineens ook geen spúllen meer. Heb je geen thuis meer. Dat willen we niet meemaken. Niet in Zwolle. Voor geen geld!

Zwolle is onze thuishaven. Zwolle is uw stad. Mijn stad. Maar ook van de families Barkmeijer, Grin en Bakker. Zij hebben er het afgelopen jaar voor gekozen Zwolle tot hun thuis te maken. Wat voor ons heel normaal is, was voor hen nog bijzonder. Als nieuwe inwoners viel hen van alles op aan de stad. Dingen die goed zijn, zaken die anders zouden moeten. Ik heb bij hen achter de voordeur gekeken. Zij hebben hun indrukken en gedachten met mij gedeeld. En dat wil ik weer met u delen door een korte film die ik u wil laten zien…

Zomaar een paar nieuwe Zwollenaren. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Toch wil ik er een paar woorden aan toevoegen. Nelleke Barkmeijer, Ypie Kras en Edu Grin en Neeke en Edwin Bakker hebben aangegeven waarom ze voor Zwolle hebben gekozen. Wat hen erg aanspreekt en wat minder. Waarom Zwolle hun thuis is geworden.

Wat maakt nou dat mensen zich ergens thuis voelen? De mensen in de film hebben hier een bedrijf, een baan, een studie, een huis. Ze gaan naar de kerk en de sportclub, brengen hun kinderen naar school. Ze bezoeken een museum, gaan naar de film en halen een nieuw paspoort of rijbewijs bij de gemeente of kloppen aan bij ons internetloket. Al deze heel normale dingen doe je in de stad waar je woont.

Al deze dingen zorgen dat je je ergens thuis voelt. Dat je wortel kunt schieten en kunt aarden. Dat je je veilig voelt en geborgen en geaccepteerd. Zodat je ’s avonds de gordijnen dicht kunt trekken, een kaarsje aan kunt steken en een pan boerenkool kunt koken. Of hachée.

Doodnormale dingen die je doet als je thuis bent.

Als je een thuis hebt.

Het kost geen moeite om ons beelden voor de geest te halen van mensen die dat thuis moeten missen. We hebben de kersttijd net gehad. En dan zijn er altijd wel beelden op televisie van kindertehuizen waar je hart van breekt. Kinderen die de rest van hun leven alleen maar kunnen dromen van een thuis.

Het lijkt ver weg. Maar is dat ook zo? Het is niet zo moeilijk om alles kwijt te raken wat u dierbaar is. Uw baan, uw huis, uw familie, uw geld. Ook mensen die dat is overkomen, kort geleden of lang geleden, door welke oorzaak dan ook, willen we een plek bieden in onze stad, een herberg die altijd open staat.

Dames en heren! De afgelopen weken heb ik veel nagedacht over wat thuis nu eigenlijk is. Wat het betekent voor mij.

De decembermaand is bij uitstek de periode waarin er veel ruimte is voor thuis. Het jaar wordt afgesloten. We maken het behaaglijk  en besteden extra tijd aan elkaar.

Voor mij is Zwolle nu zo’n acht jaar mijn thuis. En het wordt elk jaar thuizer. Ik heb me hier vanaf het begin welkom gevoeld en dat gevoel is er nog elke dag. Ik besef dat ik bevoorrecht ben dat ik deel uitmaak van het bestuur van deze stad, dat ik hier burgemeester mag zijn. Omdat ik een geweldig leuke baan heb, maar ook omdat ik een sterke binding ervaar met mijn stadgenoten.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de initiatieven die vallen onder Samen maken we de Stad. Er zijn steeds meer mensen, burgers, bedrijven, die Zwolle een warm hart toedragen en de stad nóg beter willen maken dan die al is. Dat zijn mensen die zich thuis voelen in Zwolle, die hun steentje willen bijdragen aan onze samenleving en die niet te beroerd zijn de handen uit de mouwen te steken. Mensen die een bedrijf runnen, die met jongeren werken. Net zoals de mensen uit de film. Met wie ik uitgebreid van gedachten heb gewisseld en van wie ik veel heb geleerd.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, wat toch wel een beetje hoort op dit soort momenten, dan kijk ik terug op een smaakvol jaar. Zwolle werd verkozen tot Hoofdstad van de Smaak, met als hoogtepunt de Week van de Smaak, eind september. Ik kan me niet voorstellen dat er nog ergens mensen rondlopen die het ontgaan is dat Zwolle uitblinkt op culinair gebied.

Wat ook zo mooi was aan het afgelopen jaar, is dat we met elkaar ontdekt hebben dat smaak wel alles te maken heeft met eten, maar ook met zeer veel andere zaken. Gaan wonen en werken in Zwolle, getuigt van goede smaak. Nelleke ,Herman, Neeke, Edwin, Ypie en Edu hebben die keuze gemaakt. Zij hebben van Zwolle hun thuis gemaakt en leveren een grote bijdrage aan de stad. Aan het thuisgevoel van andere mensen, om hen heen.

De binnenstad van Zwolle, die zo smaakvol gerestaureerd is, getuigt van smaak. De buitengebieden, die nog zo ongerept, schoon en weids zijn, prikkelen de zintuigen. Als u er op de fiets doorheen rijdt, beleeft u veel méér dan smaak. Smaak heeft te maken met kwaliteit. Met bewust met de omgeving omgaan. Met ontspannen en genieten. En met je gelukkig prijzen dat je een thuis hebt hier in Zwolle, waar anderen misschien alleen maar van kunnen dromen.

Zwolle is ook een plek waar dromen waar worden. We doen er als gemeente alles aan om mensen te helpen bij het realiseren van hun wensen. Edwin en Neeke hebben dat ondervonden bij het vestigen van hun bedrijf, Pijlman Kantoormeubelen. De gemeente stond voor hen klaar en dacht mee. Zo hoort het ook en ik hoop oprecht dat het in de meeste gevallen ook zo gaat. We zijn gehecht aan onze ondernemers en streven naar een mentaliteit waarbij je kunt groeien tot in de zevende hemel. Die hebben we tegenwoordig ook in Zwolle, en die heet het Spinhuis. Jonnie en Thérèse Boer  hebben een barre bajes getransformeerd tot een droomplek.  Daar zijn we trots op en nu zelfs trots met ster!

Het afgelopen jaar zijn prestaties van formaat neergezet. Ga maar kijken naar de nieuwbouw van Achmea en Deltion. Maar ook naar het nieuwe voetbalstation, dat elke dag een beetje meer voltooid raakt. Dat zijn zaken die horen bij grote steden. En dat geldt niet minder voor Museum De Fundatie dat het aantal bezoekers in een paar jaar tijd heeft verviervoudigd. Culturele klasse, die je koestert als grote stad!

Is er dan niets te verbeteren? Natuurlijk wel. Ook in de gesprekken met de mensen uit de film kwamen er een aantal naar voren. Zo is Zwolle een nette stad. Dat is prettig want het draagt bij aan de veiligheid en het thuisgevoel. Toch zijn er ook mindere kanten te ontdekken, bijvoorbeeld in de opvang van mensen die aan de onderkant zitten van de samenleving. Mensen met minimale inkomsten en perspectieven. Allerlei instanties bieden uitkomst en hulp, zoals de kerk van Nelleke. Een betere afstemming tussen haar gemeente en de mijne is in ieders belang. Dat vraagt om binding en verbinding.

Verbinding vraagt om dialoog. Om als bestuur van Zwolle zo goed mogelijk onze taak te kunnen vervullen, komen we naar u toe. En wel in april. We hebben dan een Week van de Verbinding gepland. In die week trekken we de stad in, de wijken in, gaan we in gesprek met u. Niet dat we dat normaal niet doen, maar we vinden het belangrijk een hele week in het teken daarvan te stellen. We willen zichtbaar zijn, aanspreekbaar zijn. We willen kennis opdoen die van belang is om de toekomst te waarborgen. Doen we wel de goede dingen? En doen we die dingen ook goed?

Het is belangrijk om scherp te blijven. In Zwolle gaat het goed, maar dat is nooit een gelopen race. De komende tijd zullen we veel van onze tijd en aandacht richten op bijvoorbeeld de Spoorzone, Diezerpoort en de kansen die de Hanzelijn biedt. Ook de verdere ontwikkeling van Stadshagen en de vertramming van de Kamperlijn zijn onderwerpen waarop we onze aandacht richten. Die bijdragen aan een stevig fundament van onze stad waardoor ook toekomstige generaties hier met plezier kunnen wonen.

Je ergens thuis voelen is een groot goed. Een plek hebben waar het warm, droog en veilig is. Maar het is geen constante factor. Het leven verandert, omstandigheden en behoeften veranderen. Het is een taak van de gemeente om de thuisfactor met de grootste zorg en zorgvuldigheid in de gaten te houden. Om ervoor te zorgen dat Zwollenaren zich ook in de toekomst veilig, gewenst en geborgen voelen in deze stad.

Het is dan ook de wens die ik uit wil spreken tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Dat dit een jaar wordt vol gezondheid, geluk enliefde. Dat u zich thuis voelt en blijft voelen in deze stad, nu en later.

Zwolle is mijn thuis en ook dat van u. Laten we er samen iets moois van maken in het nieuwe jaar. Laten we ons huis bouwen en verbouwen tot een plek waar we gelukkig, veilig en vredig met elkaar kunnen samenleven.

Zwolle, dat zijn u en ik. En wij zijn thuis in Zwolle.

Ik wens u een heel gelukkig 2009 !

Artikel delen:
Reacties 45
 1. de door-onze-strot-gedouwde burgervader zit nu alweer jaren op het door zijn partijgenoten klaargezette pluche. hoe lang moeten we nog wachten op een door ons zelf gewilde burgermeester?


  ⚠️ Meld

 2. Joop heeft het artikel wel gelezen, en dat getuigt in ieder geval van inzet. Hij is dan ook beter geïnformeerd over waar de burgervader en de gemeente aan denkt en wil werken het komend jaar in onze mooie Hanzestad.

  De speech was aan de lange kant, maar desalniettemin goed te volgen. Moet erbij gezegd worden, dat er tussendoor ook een filmpje getoond werd aan de bezoekers. Dat onderbrak de ‘zware toon’.

  De receptie was goed verzorgd, goed bezocht en gezellig. Het optreden van de Muzerie viel bij de diverse personen die ik gesproken heb niet in goede aarde. Daar waar je een feestelijk gebeuren op het toneel verwacht werd een ietwat triest en zelfs vervelend geheel. Lichte muziek afgewisseld met zich herhalende Teletubbieachtige uitingen van theaterkunst werd door het publiek niet geapprecieerd. Geen enthousiast applaus.

  Het mag de volgende keer wat mij betreft meer een party zijn.


  ⚠️ Meld

 3. Nou, ik heb wel het hele verhaal gelezen en ik vind dat er zeker wat in zit! Toen mijn vriendin en ik hier iets meer dan 1,5 jaar geleden kwamen wonen hebben we ook besloten dat dit ons thuis moest worden. En Zwolle, zowel gemeente, burgers, winkels, organisaties enz enz werkt daar in alle opzichten goed aan mee!

  @Gezellig, ik vind dat je wel een erg “Joopistische” instelling hebt ten aanzien van de burgemeester. Mag een mens geen fouten meer maken? En moet deze fout telkens als het over de beste man gaat herhaald worden?


  ⚠️ Meld

 4. Citaat “De buitengebieden, die nog zo ongerept, schoon en weids zijn, prikkelen de zintuigen.” einde citaat.

  Die prikkelende zintuigen beste burgemeester.bedoelt u daarmee dat het zo prikkelt dat u dit weidse ongerepte schoon zo snel mogenlijk wilt verpesten met windmolens?


  ⚠️ Meld

 5. Zeg Joop,

  wat doe jij eigenlijk voor de kost?

  Geen politieke ambities dan alleen je oordeel hier ventileren jeweetwel de beste stuurlui…


  ⚠️ Meld

 6. @opletter
  Lees jij je eigen flutreacties maar eens terug. Dan zul je merken dat jij ook alleen maar reageert om te reageren. Veel geschreeuw -en weinig inhoud.


  ⚠️ Meld

 7. @ bezoeker, vaak zijn dit soort bijeenkomsten een kwestie van “zien en gezien worden” was dat dit keer anders?

  Maar je kunt natuurlijk ook denken “ze organiseren alles van gemeenschapsgeld, natje en droogje erbij….dus waarom niet ff langs gaan?”


  ⚠️ Meld

 8. Speeches vind ik al gauw te lang

  De speech was aan de lange kant

  vaak nog zonder humor ook. Dat moet je dan wel allemaal aanhoren :'(


  ⚠️ Meld

 9. Volgens ‘mijn flut’ reactie was mijn vraag aan Joop gericht en niet aan enen Piet, of ben je familie van misschien, of heb jij Joop even een ander Pseudo.

  En nog iets, ik ben net een kameleon, ik pas me aan aan de omgeving waarin ik verkeer. Lang zal mijn aanwezigheid hier dan ook niet meer duren want me optrekken aan wat ik hier tegen kom kan ik niet.
  Ik steek mijn energie weer aan mijn eigen blogs.
  Bedankt dat ik de kans kreeg hier te mogen reageren maar aan alles komt een eind.  ⚠️ Meld

 10. Toch heeft opletter een punt en ligt hier wellicht een taak weggelegd voor admin. ik vind namelijk ook dat men moet reageren onder een en hetzelfde pseudoniem. over het algemeen reageren we al in cognito, dus kunnen we het net zo goed bij een en hetzelfde alias houden.


  ⚠️ Meld

 11. Dat is hier al vaker een discussie geweest en ik vind het ook een idee.
  Het nadeel aan een vast pseudoniem, echter, is dat je je moet registreren. Naar ik begrepen heb wil men die drempel niet opwerpen.
  Tot grote ontevredenheid van sommige mensen zijn het vaak al dezelfde mensen hier op het weblog die reacties geven. Ik denk dat het een nog kleiner clubje wordt dat reageert als je je moet registreren. Tevens denk ik dat de ontevredenheid bij “buitenstaanders” dan groter wordt…volgens mij de doodsteek voor discussies op dit weblog


  ⚠️ Meld

 12. Opletter en ook Pp hebben gelijk, ‘Piet’ reageert onder diverse verschillende nicks. De voorlaatste was ‘Telraampje’. Degene is inmiddels voor zijn ‘streken’ gewaarschuwd en is verzocht één nickname aan te houden.

  Redactie Weblog Zwolle

  Terug naar het onderwerp (on-topic) a.u.b. !!


  ⚠️ Meld

 13. Ik voel me er prima thuis, alleen sluit niet uit dat ik nog eens naar een andere plaats verhuis. Ik vind Zwolle wel erg conservatief nog, er kan erg weinig, dat vind ik jammer….


  ⚠️ Meld

 14. @Plantje
  De man heeft inderdaad een fout gemaakt, als gevolg daarvan heeft hij een prachtige krachtige nickname gekregen. Mijn opmerking was dan ook positief bedoelt.

  @ghehe
  Zwolle heeft denk ik inderdaad veel conservatief denkende inwoners. We worden dan ook omringd door conservatieve bolwerken zoals Staphorst, Hasselt, Genemuiden etc. Mijn vermoeden is dat veel nieuwe Zwollenaren uit dergelijke dorpen komen.

  Daarnaast ervaar ik dat de mensen in bedreigingen in plaats van kansen te denken.  ⚠️ Meld

 15. Geheel mee eens Gezellig! Hoewel, de gemeente biedt tal van mogelijkheden voor mensen (waaronder ouderen) om in het centrum te wonen, zonder ze daarbij te wijzen op de mogelijkheden van een centrum voor de Zwolse burger. Hierdoor vinden deze mensen dat ze het recht hebben om bepaalde voorzieningen tegen te houden. De gemeente zou het centrum wat meer centrum moeten maken en eens wat minder rekening moeten houden met het kleine groepje centrumbewoners, maar meer met de grote groep Zwollenaren voor wie het centrum dient.
  Maar ook zoiets als openingstijden voor supers op zondag….waarom zijn ze hier in vredesnaam niet open terwijl andere plaatsen dit wel kan? Dit maakt Zwolle voor mij soms een beetje een onmogelijke stad, waarin slechts geluisterd wordt naar mensen die ergens op tegen zijn en veel minder naar mensen met een wens tot verandering.

  Plantje, ik ken Limburg niet heel goed, maar als ik kijk naar Maastricht, met ongeveer evenveel inwoners als Zwolle, dan denk ik dat Maastricht stukken meer ‘ballen’ heeft dan Zwolle…. 😉


  ⚠️ Meld

 16. Zwolle is ook een plek waar dromen waar worden. We doen er als gemeente alles aan om mensen te helpen bij het realiseren van hun wensen.

  Dit vind ik dan ook zeer selectief toepasbaar 😉


  ⚠️ Meld

 17. Grappig ghehe… terwijl ik je stukje las ging er al door mijn hoofd:”misschien is ghehe wel een beetje verwend”. En dat bedoel ik niet negatief!
  Het punt is: ik denk dat in Zwolle eigenlijk best veel mogelijk is! Er wordt ook best veel gerealiseerd. Maar misschien is het voor jou een beetje gewoon geworden. (Is ook maar een gok hoor.)
  Mogen de supermarkten in Zwolle niet open zijn op zondag of wíllen ze dat niet? AH Klein Grachtje is dat namelijk wel regelmatig. Op zich zou ik het ook niet verkeerd vinden hoor om de supermarkten op zondag open te hebben!

  Met name je laatste punt vond ik ERG interessant! Ik heb namelijk enkele jaren in Maastricht gewoond. En als ik iets bijzonder opvallend vond is dat Maastricht een leuke stad is maar bijzonder dood en suf. Op zondag is er nagenoeg niets te beleven. Er is 2 keer per jaar kermis. Waarbij dan alleen op het Vrijthof wat dingen staan en er nagenoeg geen volk op af komt.

  Nee, vergeleken met Zwolle vind ik het een verademing dat ik weg ben uit Maastricht en in Zwolle woon. Ik mis alleen het heuvellandschap enorm, maar dat is niet waar het hier in deze discussie om gaat.


  ⚠️ Meld

 18. Het gaat wel de goede kant op, maar het kan beter:

  Zwolle heeft onder andere nodig:
  -Discotheek voor de jeugd;
  -Centralisatie van cafe’s ?
  -Poolcentrum;
  -Meer variatie in het winkelaanbod (centrum);

  Graag jullie toevoegingen hieronder vermelden!  ⚠️ Meld

 19. misschien is ghehe wel een beetje verwend

  Nou ja zeg 😛 haha….maar misschien wel hoor. Moeilijk te beoordelen voor mezelf.

  Wat je zegt over de vergelijking met maastricht….afgaande op wat ik zag en wat ik hoor is het uitgaansleven daar stukken gevarieerder. Toch, jij komt er praktisch vandaan dus neem ik aan dat jij dat het beste kunt beoordelen.
  Het gaat me ook niet zozeer om dingen die er in Zwolle georganiseerd worden, dit gebeurt er wel degelijk. Maar de gemeente is erg terughoudens als het gaat om bepaalde zaken.

  nogmaals de quote:

  Zwolle is ook een plek waar dromen waar worden. We doen er als gemeente alles aan om mensen te helpen bij het realiseren van hun wensen

  Ik ben benieuwd hoe de volgende mensen dit hebben ervaren:
  – initiatiefnemer van de discoboot
  – de man die coffeeshop de Tulp wil neerzetten
  – Holland Casino
  – de eigenaar van de erotiekshops die door de overmatige bureaucratie zich teruggetrokken heeft.
  – etc.
  Het lijkt er in dit geval in mijn ogen nogal op de gemeente absoluut niet meewerkend is, als het gaat om bedrijven die binnen bepaalde kaders vallen. Omdat een handjevol omwonenden hierover klagen, worden dergelijke bedrijven resoluut afgewezen (over verwend gesproken, het gedrag van deze bewoners zou daar ook onder kunnen vallen).
  Hiertegenover staat dat er zonder pardon een megakerk in Assendorp komt (2000 bezoekers), terwijl de coffeeshop in die buurt geen poot aan de grond kreeg wegens mogelijke parkeeroverlast.
  Daarnaast denk ik dat zo’n kerk een gevaar is voor muziekevenementen op zondag in het wezenlandenpark. Een droom als die van een megakerk wordt kennelijk op een andere waarde geschat, dan die van andere initiatiefnemers.
  Er wordt dus mijns inziens vaak met 2 maten gemeten in Zwolle, dat vind ik niet passen bij een stad die erop uit is, om dromen waar te maken….


  ⚠️ Meld

 20. Megakerk ?
  @ghehe
  Gaat dit plan dan door ? Zo ja, dan is het tijd voor een protestactie.

  Wij hebben in Assendorp een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen, mede veroorzaakt door planologische blunders van de gemeente Zwolle.

  Het kan niet zo zijn dat we in onze gezellige maar volle wijk een megakerk krijgen. Ik ga wel akkoord, mits alle bezoekers op de fiets of lopend komen.

  Anders: In Stadshagen of Holtenbroek bouwen dat ding!


  ⚠️ Meld

 21. 5x eens met

  geschreven door Natascha, op 3 januari 2009 om 17:35

  Ik voel me zo thuis dat ik er niet eens aan moet denken in een andere stad te wonen

  vanuit die luizige pandje 😉


  ⚠️ Meld

 22. Gezellig heeft gelijk: veel te veel kleinburgerlijke betuttelende grefo’s uit omliggende dorpen die zich hier vestigen, en westerlingen natuurlijk die hier komen voor de “rust”.


  ⚠️ Meld

 23. Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt ghehe…dat Zwolle dromen kan waarmaken die binnen bepaalde kaders vallen.
  Zo’n megakerk zou ik sowieso willen weren. Ik voel me hier al met de nek aangekeken als ik op zondag mijn auto wil wassen of lekker een beetje wil klussen en de kerkgangers komen 2 keer op een dag heen en weer wandelen naar de kerk!

  Misschien houdt men in Zwolle sowieso iets te veel rekening met mensen die klagen en te weinig met mensen die in positieve zin een initiatief nemen. Dat zou dan wel weer voordelig zijn als je gaat klagen over een megakerk; we zullen het zien!

  Ik ben overigens nog steeds voor een geloofboulevard. Een gemeente kan er met gemak garanderen dat er rust is op de geloofboulevard. Parkeerplaatsen zijn er gemakkelijk te regelen en mensen kunnen ook nog iets mee krijgen van andermans geloof.
  Kunnen we zo’n geloofsboulevard niet in de weilanden naast Berkum aanleggen?


  ⚠️ Meld

 24. Eens over die boulevart plantje, anderzijds; ik vind net zo goed dat gelovigen de ruimte moeten krijgen.
  Alleen in het geval van de megakerk, zie ik problemen ontstaan bij fsteivals op het Wezenlandenpark. Gezien de huidige werkwijze van de gemeente, is het straks zo dat er op zondag geen evenement meer kan, omdat dit lastig is voor kerkbezoekers. Ik vind dat het evenemententerrein er eerst was en dat een kerk hiernaast niet goed past. Goed, dit onderwerp is al vaker geopperd.

  Over die zondagsupermarkt, net ook weer mensen druk op zoek naar een supermarkt. Uiteraard zonder succes. Ik wacht nog steeds op de eerste aanmelding van bijvoorbeeld de AH diezerpoort, super de Boer Assendorp, Jumbo of Little, om de supermarkt op zondag open te mogen gooien……


  ⚠️ Meld

 25. Met 13 zetels van christelijke partijen in de gemeenteraad blijkt wel weer dat tollerantie één kant op werkt…

  Ok, bouw die kerk maar, maar!
  – dan moeten er ook meer festivals (ja! ook op zondag!) komen.
  – er moet dan een discotheek komen die tot 6.00 uur op zondagmorgen open kan blijven!
  – de supermarkt moet open mogen op zondag!
  – miss kan die kerk dan op vrijdag als moskee gebruikt worden?
  – als er zo nodig ‘rust’ gepredict moet worden op zondag, stop dan ook een keer met dat ‘gejengel’ van die klokken!

  (beetje off-topic wellicht, waarvoor excuses..)

  Maar sluit wel aan bij mijn algehele mening wat betreft het bekrompen en betuttelende beleid van de gemeente: dat is een logisch gevolg van de partijen die samen de coalitie vormen.


  ⚠️ Meld

 26. Ik begrijp niet waarom een supermarkt op zondag open moet zijn.
  Iedreen heeft door de week tijd genoeg om zijn boodschappen te doen.Vroeger toen de mensen ook op zaterdag nog moesten werken moesten ze naar de slager,bakker,kruidenier en groentenboer voor hun boodschappen en hadden zelfs nog tijd over om een praatje te maken bij de zuivelwinkel.En owee als je de winkelier ook maar een minuut na zes uur nog een klant naar binnen liet en de politie zag dat dan had hij al een bekeuring aan de broek.
  Nee zondags alle winkels gewoon dicht !!!Je hebt door de week tijd zat.
  En nee ik hang geen enkel geloof aan want ik geloof in geen enkele god.


  ⚠️ Meld

 27. Prima tjalling, ik begrijp dat je er anders over denkt. Toch, er zijn een hoop mensen die het wel plezierig vinden. Dus waarom niet? Omdat anderen het onzin vinden? Als we alles wat we zelf niet interessant vinden, een ander willen onthouden, kunnen we nog wel even doorgaan; Bijvoorbeeld: Ik zwem nooit, dus waarom een zwembad? Ik kijk nooit voetbal, dus waarom een stadion? Ik heb geen grote tuin, dus waarom een tuinland?
  Met andere woorden; als we alles wat niet voor iedereen zinvol is, zouden verbieden, dan blijft er weinig meer over. Als een aantal Zwollenaren het plezierig vinden dat op zondag de super open is, watis dan het probleem? 🙂


  ⚠️ Meld

 28. En owee als je de winkelier ook maar een minuut na zes uur nog een klant naar binnen liet en de politie zag dat dan had hij al een bekeuring aan de broek.

  Mocht dit echt zo streng toegepast worden, dan vind ik dat inderdaad jammer…. 😉


  ⚠️ Meld

 29. Overigens, voor de heren/dames Admin, ik vind het moeilijk te bepalen in hoeverre onderwerpen hierin ‘off-topic’ worden beschouwd. Als het te off-topic wordt, kunnen we deze dan voortzetten op het algemeen log?

  =========

  Dit is typisch een vraag die in de Algemene Log past. Of via de redactie-mail 😉

  Het gaat nu over mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor Zwolle. Dat is prima.

  Indien er teveel afgedwaald wordt kan je zelf overwegen om via een vraagstelling in de Algemene Log een discussie voort te zetten.


  ⚠️ Meld

 30. De ‘koekstad’ doet het anders:

  Vier supermarkten mogen van het college van burgemeester en wethouders in Deventer open op zon- en feestdagen.

  De verruimde openstelling geldt vooralsnog voor een jaar, van 16 uur tot uiterlijk 20 uur. In totaal hebben vijf Deventer supermarkten een ontheffing aangevraagd. De drie supermarkten in Deventer die gisteren voor het eerst op zondag open waren zijn meer dan tevreden over de toeloop. De supermarkten van Dirk van de Broek, Albert Heijn en C-1000 waren open van 4 tot 7uur.

  RTV Oost


  ⚠️ Meld

 31. Thanx voor de update Admin

  Ik weet zeker dat de toeloop in Zwolle ook goed zal zijn. Zwolle is aanzienlijk groter dan in Deventer, dus er ligt een ware kans voor supermarkten.
  🙂


  ⚠️ Meld

 32. Omroep Zwplle
  Dan nog niks gelezen over die goedkope manier van subsidie slijmen van Omroep Zwolle. Apart toch dat ze eerst 7 nu 2 ton willen en de filmpjes voor de burgervader in elkaar flansen. Hoezo doorzichtig? Had weblogzwolle dan ingehuurd gemeente!


  ⚠️ Meld

Reageer