Onduidelijkheid over Seniorencomplex Westenholte

Zwolle – De bewoners van Westenholte moeten wat de SP betreft zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de financiering van het aankomende seniorencomplex in Westenholte. Op het wijkplatform in november is beloofd om de bewoners, bij zowel goed als slecht nieuws, vóór 2009 te informeren over de financiering. Dat is niet gebeurd. De SP heeft daarnaast vernomen dat een belangrijke financier zich uit het project heeft teruggetrokken. De Sp vindt dat het hoog tijd is dat er duidelijkheid komt over de stand van zaken van dit project!

SP-raadslid Gert van Maurik: ‘Op het wijkplatform werd het ontwerp erg goed ontvangen door de mensen in Westenholte. Driezorg was bijzonder positief over de financiering van het project en heeft de mensen in Westenholte voor 2009 duidelijkheid beloofd. Ondertussen is het nieuwe jaar begonnen, maar we weten nog niets. Deze belofte moet zo snel mogelijk worden ingelost. Daar hebben de mensen in Westenholte wel recht op.’ De SP wil van de wethouder weten of deze financier zich daadwerkelijk heeft teruggetrokken en welke consequenties dat heeft (ook voor de planning). Daarnaast wil de SP weten waarom de belofte om de bewoners niet te informeren niet is ingelost en er nog onduidelijkheid is over de voortgang van de financiering. Bovendien wil de SP weten wat de huidige stand van zaken van het project precies is.

De vragen van de SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP schriftelijke vragen stellen over de aankomende seniorenwoningen in Westenholte.

Inleiding

Op het wijkplatform van woensdag 26 november 2008 in Westenholte zijn de aankomende 80 tot 85 seniorenwoningen en eerstelijnszorg gepresenteerd die Driezorg wil realiseren in Westenholte. Het ontwerp werd erg goed ontvangen door de mensen in Westenholte.

Het enige voorbehoud die de directeur van Driezorg moest maken ging om de financiering. Met de huidige kredietcrisis was het lastiger om een hypotheek te krijgen, ook voor een dergelijk project. In januari 2009 moet een definitief ontwerp klaar zijn, zodat er met de bouw van het complex voor de zomervakantie van 2009 kan worden gestart. Het complex moet dan in het 3e of 4e kwartaal van 2010 opgeleverd worden. Op het wijkplatform is de belofte gemaakt dat er nog dit jaar duidelijkheid zou komen over de financiering van het project. En dat de bewoners, bij goed en bij slecht nieuws, over deze financiering zouden worden geïnformeerd. De bewoners van Westenholte zijn echter in 2008 niet meer door Driezorg over de voortgang van de financiering geïnformeerd.

Nu heeft de SP vernomen dat een belangrijke financier (SWZ) zich heeft teruggetrokken uit het project.

De SP is van mening dat Westenholte een wijk van Zwolle is met een eigen specifiek karakter. Dat moet zoveel mogelijk behouden blijven. De laatste tijd heeft Westenholte behoorlijk moeten inleveren. Bijvoorbeeld door het verdwijnen van verschillende voorzieningen uit de wijk, bijvoorbeeld de huisarts. De seniorenwoningen met eerstelijnszorg moeten zo snel mogelijk worden gebouwd.  En de bewoners van Westenholte moeten goed op de hoogte worden gehouden over de voortgang van dit project.

Dit brengt ons bij de volgende vragen

1.      Klopt het dat SWZ geen deelnemende partij meer is in de bouw van een voorziening   

voor ouderen? Zo ja, wat is hiervan de reden?

2.      Welke consequenties heeft het terugtrekken van een deelnemende partij voor het project in Westenholte? Is Driezorg met andere financierders in gesprek en zo ja, heeft dit al resultaten opgeleverd?

3.      Wat is de exacte stand van zaken van het project in Westenholte?

4.      Is bovenstaande planning zoals deze door Driezorg in november 2008 is gepresenteerd nog realistisch? Zo nee, hoe ziet de huidige planning eruit?

5.      Waarom zijn de mensen in Westenholte niet geïnformeerd over de voortgang van de financiering voor 31 december 2008, terwijl dit wel beloofd was?

6.      Bent u bereidt om op korte termijn met de vertegenwoordigers van Westenholte een

overleg te plannen om over het seniorencomplex (en de ijsbaan) duidelijkheid te verschaffen?

 

SP-fractie

Gert van Maurik

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer