Minder geweld, meer internetfraude in regio Zwolle

Zwolle – In 2008 heeft de daling van het aantal aangiftes doorgezet, in tegenstelling tot de landelijke trend. Het totaal aantal misdrijven is afgenomen met 1,4% ten opzichte van 2007. Met name het aantal woninginbraken, het aantal geweldsmisdrijven en het aantal winkeldiefstallen nam duidelijk af met respectievelijk 7,8%, 3,2% en 7,5%. Het aantal fraudedelicten daarentegen nam in 2008 toe evenals het aantal autokraken en het aantal aangiftes van zakkenrollen. Op het gebied van verkeersslachtoffers is het aantal dodelijke slachtoffers ongeveer gelijk gebleven; het aantal gewonden is licht toegenomen. Dat meldt de Politie IJsselland in het Jaaroverzicht van 2008.

Het aantal woninginbraken in de regio IJsselland is in 2008 ten opzichte van 2007 met bijna 8% gedaald, van 1238 naar 1142. Met name in de gemeentes Deventer, Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Raalte en Steenwijkerland zijn de dalingen opvallend. In Deventer is de daling zelfs meer dan 12%. Als belangrijke oorzaak hiervan kan de dadergerichte aanpak genoemd worden. Zo zijn er alleen al in Deventer-Centrum 16 ‘bikers’ actief, die allemaal meerdere veelplegers ‘geadopteerd’ hebben. Dat houdt in dat deze politiemedewerkers de veelplegers kennen, ze aanspreken en veel van ze weten (zoals veelvoorkomende verblijfplaatsen, eventuele voertuigen, gewoontes e.d.). Daardoor is de pakkans van de veelplegers sterk gegroeid. En een veelpleger die vast zit voor het ene delict, kan uiteraard het andere niet meer plegen….. Ook in de preventieve sfeer worden woninginbraken aangepakt.

Geweld

Ook het geweldscijfer laat in 2008 een daling zien ten opzichte van het jaar ervoor. Van 3214 in 2007 naar 3111 in 2008 is een daling van 3,2%. De opvallendste resultaten waren in Raalte, Steenwijkerland en Zwolle. Het aantal mishandelingen in Zwolle daalde maar liefst met bijna 14%. Een duidelijke oorzaak hiervan is niet direct aan te wijzen. Wel wordt er op de uitgaansavonden meer geïnvesteerd in de horecateams. Met een grotere inzet en brede aanpak – ook in samenwerking met de ketenpartners zoals de horeca zelf – is en blijft het terugdringen/voorkomen van uitgaansgeweld prioriteit hebben.

Winkeldiefstal

Het totaal aantal winkeldiefstallen is afgenomen in 2008. De grootste daling vinden we in Zwolle. Daar nam het aantal winkeldiefstallen met 8,8% af. In navolging van de stad Deventer heeft ook Zwolle een veelplegerproject opgezet met de winkeliers, waarbij foto’s van veelplegers in de winkel voor het personeel op posters zichtbaar werden opgehangen. Ook hier geldt dat de pakkans omhoog is gegaan, waardoor er enerzijds minder veelplegers ‘vrij’ rondliepen om nieuwe diefstallen te plegen en er anderzijds een preventieve werking uitging van deze herkenningswijze.

Fraude

Met de sterk groeide handel op het internet, hetzij in tweedehands goederen hetzij in nieuwe spullen, wordt er ook steeds vaker aangifte gedaan van (internet)oplichting. Internet is een relatief makkelijk medium om illegale transacties mee te doen of om zonder je identiteit bekend te maken mensen geld te laten betalen voor iets wat ze nooit geleverd zullen krijgen. Dit terwijl er allerlei veilige manieren zijn om via internet betalingen te doen. Deze mogelijkheden worden door banken aangeboden. Desalniettemin is oplichting is de sterkst groeiende vorm van fraude. In een jaar tijd nam het aantal oplichtingsdelicten toe met 37,6% (van 380 in 2007 naar 523 in 2008). Daarnaast is het totaal aantal fraudemisdrijven in 2008  (waar oplichting deel van uitmaakt) ook gestegen door het misbruiken van bankrekeningnummers door derden. Dit werd met name mogelijk gemaakt door het stelen van overschrijvingskaarten uit brievenbussen. Het totaal aantal fraudedelicten ging van 779 in 2007 naar 820 in 2008, een toename van 5,3%.

Autokraken

Het aantal auto-inbraken groeide in 2008 met bijna 19% ten opzichte van vorig jaar. Met name in Zwolle en Deventer, de stedelijke gebieden, nam het aantal aanzienlijk toe. In Deventer steeg het aantal van 839 naar 959 en in Zwolle van 717 naar 1064. Auto-inbrekers focussen met name op de navigatie-apparatuur of andere waardevolle spullen. Te veel en te vaak worden er spullen zichtbaar in de auto achtergelaten. Ook wordt vaak navigatieapparatuur in de auto achtergelaten. Zo laat een tomtom met zuignap een kring achter op de voorruit. Autokrakers weten uit ervaring dat 80% van de automobilisten het apparaat wel van de ruit afhaalt, maar deze vervolgens in de auto verstopt. De geleden schade is dan dubbel: en een kapotte autoruit/deur èn een gestolen systeem. Nog meer wil de politie daarom benadrukken: Niets erin = niets eruit!

Zakkenrollen

Wat begon in het westen in de grote steden zoals Amsterdam, is – helaas – een landelijke trend geworden. In de drukkere steden of tijdens evenementen waarbij veel mensen op de been zijn, slaan de zakkenrollers van veelal Oost-Europese komaf toe. In de drukte is het vaak eenvoudig om een portemonnee, een mobieltje of andere waardevolle spullen uit de zakken of tassen van de menigte te ‘vissen’. Zeer regelmatig wordt onvoorzichtig omgegaan met in de manier waarop mensen hun spullen bij zich dragen, waardoor het heel makkelijk gemaakt wordt voor de zogenaamde gelegenheidsdief. In de steden Hardenberg en Zwolle groeide deze vorm van criminaliteit het hardst. In Hardenberg steeg dit van 6 aangiftes in 2007 naar 35 in 2008 en in Zwolle van 126 naar 206. Regionaal ging dit van 321 naar 449.

Prioriteit in 2009: aanpak overlast

In 2009 heeft het terugdringen van allerlei vormen van (hinderlijke) overlast een hoge prioriteit binnen ons korps. De overlast van jeugd wordt daarbij hard aangepakt, maar ook overlast van drugs (hennepteelt, dealen van drugs e.d.), alcohol en zogenaamde ‘kleinere’ hinderlijke overlast (geluidsoverlast,  burenoverlast, etc) worden door ons met voorrang behandeld. Bij het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast wordt vooral ook de samenwerking gezocht met ouders van betrokkenen. Door het – daarnaast – in kaart brengen van hangplekken en terugkerende overlastlocaties kan er zeer gericht worden gewerkt aan dit thema. Uiteraard zijn ook de bovengenoemde cijfers over 2008 belangrijke input voor de werkzaamheden in 2009. Zo zal er gericht en meer preventieadvies worden gegeven en zal waar mogelijk nauw worden samengewerkt met de partners, zoals de gemeente, het jongerenwerk, bedrijven en vooral en bovenal de eigen inwoners van IJsselland!

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Op het gebied van verkeersslachtoffers is het aantal dodelijke slachtoffers ongeveer gelijk gebleven; het aantal gewonden is licht toegenomen.

    Hmmm… het automobilistje pesten helpt dus maar knap weinig. En nu alle hindernissen weer opruimen?


    ⚠️ Meld

Reageer