Windesheim benoemt Dr. M.H.L. Kleijnen

Zwolle – Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft zijn aantal lectoren uitgebreid tot 18. Dr. M.H.L. Kleijnen is per 1 februari benoemd tot lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten. Vanuit het kenniscentrum educatie zal zij de ontwikkeling van Windesheim als kennisinstituut versterken met haar praktijk- en onderzoekservaring op het gebied van de speciale onderwijszorg.  

Het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten is een nieuw lectoraat dat gericht is op de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs voor alle kinderen en (jong)volwassenen. Meer specifiek wordt bekeken onder welke voorwaarden leerlingen met belemmeringen in het leren of hun gedrag zich goed kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs. Binnen het lectoraat zullen twee lectoren werkzaam zijn. 

Ria Kleijnen zal als lector het accent leggen op succesvolle samenwerking tussen scholen en andere organisaties, die zich bezig houden met kinderen en (jong)volwassenen die speciale zorg nodig hebben. Daarbij kan gedacht worden aan bureaus jeugdzorg, GGD, Centra voor leerlingenzorg, maatschappelijk werk, politie, etc..

Al eerder werd dr. S.L. Goei benoemd tot lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten. Haar accent ligt op het onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs. Beide lectoren zullen in nauwe samenwerking het lectoraat inhoud en vorm geven en onderzoek doen in scholen en organisaties. Daarnaast zullen zij het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen voor leraren versterken met hun deskundigheid en onderzoek.

Ria Kleijnen is momenteel werkzaam als medewerker onderwijsontwikkeling bij het Onderwijscentrum VU en in detachering als wetenschappelijk medewerker bij het Expertisecentrum Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen en associate lector bij de Fontys Hogescholen (OSO). Zij zal haar functie van lector combineren met de functie aan de VU.D Daarnaast is zij o.a. voorzitter van de Stichting Dyslexie Nederland. Ria Kleijnen heeft een uitgebreide ervaring in masteropleidingen op het gebied van de speciale onderwijszorg. Ze is o.a. gespecialiseerd in dyslexie en integrale ketenzorg ten behoeve van leerlingen met belemmeringen in het (speciaal) (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Als lector zal zij per 1 februari haar werkzaamheden bij Windesheim beginnen. In nauwe samenwerking met de School of Education, de School of Human Movement and Sports, de School of Health Care en andere relevante Schools zal zij beginnen met de opbouw van een kenniskring en het leggen van verbindingen met de bachelor- en masteropleidingen en het veld van scholen in de regio.  

Versterking van de kennisinfrastructuur

Windesheim werkt intensief aan de kwaliteitsverhoging van de kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Daartoe zullen de diverse lectoraten van Windesheim gaan samenwerken met de Schools in zogenaamde kenniscentra. Door deze samenwerking verwacht Windesheim de kwaliteit en de innovatie van haar opleidingen en dienstverlening aan ondernemingen en instellingen in de omgeving een extra impuls te geven. Voor het domein educatie zal daarbij worden samengewerkt met universiteiten. Met het onderzoeksinstituut van de VU op het gebied van onderwijs, AZIRE, zijn o.a. samenwerkingsafspraken gemaakt voor het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek. 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. proficiat
    hallo ria
    geweldig voor je! ongetwijfeld zul je weer met veel inspiratie en kunde hier vorm aan geven. wellicht ben je me vergeten maar ik weet nog goed hoe je me toen hebt gestimuleerd. nogmaals alle succes en goeds


    ⚠️ Meld

Reageer