Nieuw beeklandschap door herstel Westerveldse Aa

Zwolle – Het beeklandschap tussen de Kuyerhuislaan en het Gooseveldpad wordt een stuk aantrekkelijker om  te wandelen, te fietsen en van de natuur te genieten. Het gebied wordt ingericht voor waterretentie, natuur en recreatie. Het vormt een onderdeel van het ‘Masterplan Revitalisering Westerveldse Aa’. Het plan is opgesteld met inspraak van omwonenden. Ook het waterschap en de provincie hebben meegewerkt aan het plan en hebben een financiële bijdrage geleverd.

Het gebied is 13 ha. groot en biedt straks met name uitgebreide verpozings-mogelijkheden voor de gebruikers van het kantorengebied Oosterenk, het nieuwe ziekenhuis en mensen uit Herfte en de Wipstrik. Er worden nieuwe wandelrondjes en nieuwe verbindingen gemaakt. Er komt 1100 m nieuw fietspad, 1000 m nieuw wandelpad en 800 m toegankelijke oevers voor vissers. Daarnaast is er de mogelijkheid – als daar behoefte aan blijkt te zijn – om ruiterpaden aan te leggen. Het plan geeft bovendien invulling aan de ontbrekende schakel in de recreatieve noordzuid-verbinding langs de herstelde Westerveldse Aa. Straks kunnen mensen vanaf de Boerendanserdijk langs de beek tot aan de Kuijerhuislaan fietsen. Want dit jaar wordt ook de nu nog ontbrekende fietsbrug over de Nieuwe Vecht gerealiseerd. Daarmee ontstaat ook voor bewoners uit Berkum een interessante wandelmogelijkheid. Daarnaast vormt het gebied straks een belangrijke waterberging en een nieuwe groene vinger in de groenstructuur van Zwolle.

De Westerveldse Aa vormt een beekloop met een stroomgebied van 3250 ha. In Zwolle loopt de beek globaal van Wijthmen tot aan de monding in het Zwarte Water bij Westerveld. De bedoeling is om de Westerveldse Aa te herstellen tot een goed functionerende laaglandbeek. De uitvoering van het herstelplan gebeurt in verschillende deelprojecten volgens het Masterplan. Het stuk tussen de Kuyerhuislaan en het Gooseveldpad is ook een onderdeel.

De uitvoering van het herstelplan ligt op schema, meer dan de helft is al gerealiseerd. Zo is de Aa verlegd bij het Stadion FC Zwolle, is bij Zalné 6,5 ha waterberging en natuurgebied aangelegd inclusief recreatiepaden en zijn in het brongebied bij Wijthmen en bij golfbaan ´t Gagel maatregelen getroffen voor het vasthouden van water en realisatie van natuurlijke oevers.

Het plan is eind deze week te bekijken in het gemeentelijk informatiecentrum.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Was het al goed verpozen in de belendende gebieden van berkum, wordt het alleen maar mooier ik ben benieuwd wie met deze vernieuwende ideeen naar voren is gekomen. het is een schitterend gebied die uitermate geschikt is voor recreatieve doeleinden.


    ⚠️ Meld

  2. volgens mij komt het idee van het waterschap groot salland, zodat de berkummers iets terug krijgen van het vele dat ze ingeleverd hebben tbv be quick en fc zwolle.


    ⚠️ Meld

Reageer