Zwolle verwarmt huizen met groen gas

Zwolle – Natuurgas Overijssel (ROVA en HVC-groep) gaat groen gas produceren, Enexis beheert het lagedruk transport en Gasunie gaat het innemen in haar hogedrukleidingnetwerk. De samenwerkingsovereenkomst voor dit project is vanmiddag in Zwolle getekend door de directies van de betrokken bedrijven. Het is voor het eerst dat groen gas rechtstreeks op het landelijk netwerk wordt ingevoerd, een belangrijke stap in de verduurzaming van het Nederlandse aardgassysteem.

Natuurgas Overijssel bouwt een vergistinginstallatie waar groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt omgezet in biogas. Dit gas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en via een toevoerleiding rechtstreeks in het hogedrukleidingnet van Gasunie opgenomen. De installatie produceert jaarlijks ruim 2 miljoen kuub groen gas, goed voor de gasvoorziening van 1.000 huishoudens. Ook wordt rijden op groen gas mogelijk. Hierdoor wordt jaarlijks 4.500 ton minder van het broeikasgas CO2 uitgestoten. De bouw van de installatie, toevoerleidingen en onderzoeksfaciliteiten start binnenkort, de verwachting is dat de installatie eind 2009 in gebruik wordt genomen.

Onderzoek
Met dit project doen ROVA, Gasunie en Enexis ervaring op met het opwerken van biogas uit gft-afval tot aardgaskwaliteit. Groen gas bevat, net als aardgas, hoofdzakelijk methaan. Daarnaast bevat het een aantal andere componenten. In het project zijn alle mogelijke maatregelen genomen om deze stoffen te verwijderen. Onderzocht wordt hoe het opwerkproces van biogas tot groen gas verloopt en hoe dit in de toekomst efficiënter kan. Het project wordt mede financieel gesteund door de provincie Overijssel en GasTerra, de handelsonderneming voor aardgas, voortgekomen uit de splitsing van Gasunie in 2005 in een handel- en een transportbedrijf.

Duurzame gasvoorziening
Tot dusver werd biogas vooral lokaal ingenomen in kleine hoeveelheden. Het is nu voor het eerst in Nederland dat de productie van biogas en opwerking tot groen gas direct wordt gekoppeld aan het landelijk hogedrukleidingnet. Op een efficiënte manier kan zo de bestaande gasinfrastructuur verduurzamen. Een CO2-reductie van 70% over de gehele keten is mogelijk, rekening houdend met het energieverbruik bij de productie van dit gas. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof van dit moment. Het kan worden gemengd met brandstoffen van andere oorsprong, zoals biogas, en is daarom uitstekend geschikt om een belangrijke rol te spelen in de transitieperiode naar een duurzame energievoorziening.
De betrokken bedrijven dragen met dit project bij aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid om 20% CO2-reductie in 2020 te realiseren.

Artikel delen:

Reageer