SP wil compensatie van verlaging ouderkorting

Zwolle –  De SP wil weten wat precies de consequenties zijn van de verlaging van de alleenstaande ouderkorting voor alleenstaande ouders in de bijstand. Met ingang van 1 januari heeft het kabinet de alleenstaande ouderkorting verlaagd van € 1459,00 naar € 902,00. Deze fiscale maatregel heeft als gevolg dat alleenstaande ouders er fors op achteruit kunnen gaan. De SP wil weten welke consequenties dit heeft voor alleenstaande ouders in de bijstand en of het college bij een eventuele inkomstenderving bereid is om deze te compenseren.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Voor alleenstaande ouders in de bijstand kunnen enkele tientjes per maand minder al een kredietcrisis op huiselijke schaal betekenen. Het is heel belangrijk om te onderzoeken wat deze bezuiniging precies betekent voor alleenstaande ouders in de bijstand. Mocht het leiden tot inkomensderving dan moet dat zo snel mogelijk gecompenseerd worden.”

De vragen aan het college in Zwolle:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP schriftelijke vragen stellen over de alleenstaande ouderkorting.

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2009 heeft het kabinet de alleenstaande ouderkorting verlaagd. Deze alleenstaande ouderkorting is bedoeld voor alleenstaande ouders. In  2008 bedroeg deze  €  1.459,00 en in 2009 is deze verlaagd naar €  902,00. Dit heeft tot gevolg dat éénoudergezinnen per maand er door deze fiscale maatregel relatief fors op achteruit kunnen gaan.

Voor alleenstaande ouders in de bijstand kan dit een extra zware last betekenen. In veel gevallen betekenen enkele tientjes per maand minder al vaak dat men het hoofd niet langer boven water weet te houden. De SP wil graag weten welke consequentie deze kabinetsmaatregel heeft voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering in Zwolle.

Dit brengt ons bij de volgende vragen

 1. Wat zijn de consequenties van de verlaging van de alleenstaande ouderkorting voor alleenstaande ouders in de bijstand?
 2. Mocht deze rijksmaatregelen negatieve financiële consequenties hebben voor alleenstaande ouders in de bijstand, is de wethouder dan bereid om deze inkomensderving te compenseren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Aleenstaande ouderkorting
  >:( Ik ga er 68 euro per maand op achteruit en dat is met mijn WAO uitkering een hele hap uit mijn budget.Aleenstaande ouders hebben over het algemeen een minimum.Meestal zijn ze ook nog eens veel geld kwijt aan kinderopvang als ze een baan hebben.Het is niet eerlijk dat ze alleenstaande ouder gaan korten omdat het geld blijkbaar voor andere doelen wordt gebruikt.Haal het dan bij mensen weg die wel 68 euro per maand kunnen missen.Nergens wordt dit gecompenseerd.
  Zou graag willen weten of hier een oplossing voor komt.

  Nathalie


  ⚠️ Meld

 2. Klinkt reeel, maar volgens mij wordt

  Meestal zijn ze ook nog eens veel geld kwijt aan kinderopvang als ze een baan hebben.

  toch gecompenseerd door “Kinderkorting”?


  ⚠️ Meld

Reageer