Hoorzitting Tracébesluit A28 Zwolle-Meppel

Zwolle – Op dinsdag 13 en donderdag 15 januari 2009 organiseert Rijkswaterstaat een tweetal informatieavonden over het Ontwerp-Tracébesluit/Milieu Effect Rapport (OTB-MER) A28 Zwolle-Meppel. Vervolgens vindt op woensdag 21 januari een hoorzitting plaats. Dit OTB-MER bevat plannen om de A28 te verbreden op het tracé van knooppunt Hattemerbroek tot Zwolle-Zuid enerzijds en van de aansluiting Ommen (aansluiting met de N340) tot knooppunt Lankhorst anderzijds. Tot en met maandag 2 februari 2009 kan eenieder reageren op het OTB-MER.

De A28 vormt een belangrijke verbinding tussen de noordelijke provincies en het wegennet in de rest van het land. Daarnaast is het op regionaal niveau een belangrijke verkeersader. Vanwege de toenemende drukte op de A28 tussen Zwolle en Meppel werkt Rijkswaterstaat aan plannen om de capaciteit van de A28 uit te breiden. Hoe Rijkswaterstaat dit wil gaan aanpakken en wat de effecten zijn op de omgeving, staat beschreven in het OTB/MER. Uiteindelijk zullen de voorgenomen maatregelen de doorstroming van het verkeer bevorderen, de verkeersveiligheid vergroten en daarmee de bereikbaarheid van de regio verbeteren.

Vanaf 23 december 2008 worden de plannen in het Ontwerp-Tracébesluit/Milieu Effect Rapport (OTB-MER) A28 Zwolle-Meppel openbaar gemaakt en ter visie gelegd. Het OTB-MER bevat plannen voor de A28 op het tracé van knooppunt Hattemerbroek tot Zwolle-Zuid enerzijds en van de aansluiting Ommen tot knooppunt Lankhorst anderzijds. Op beide trajecten wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. Dit in aansluiting op de in 2004 aangelegde spitsstroken bij Zwolle. Daarnaast worden op acht locaties geluidsschermen geplaatst.

Het traject van de A28 tussen Zwolle en Meppel wordt uitgebreid met één rijstrook in beide richtingen. Tussen knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting Zwolle-Zuid (afrit 18) komen als gevolg van de verbreding de huidige vluchtstroken op de IJsselbrug te vervallen. De bestaande spitsstroken in Zwolle worden met circa 500 meter naar het zuiden verlengd. De verbreding tussen Ommen en knooppunt Lankhorst vindt grotendeels plaats in de middenberm.

Naar verwachting kan Rijkswaterstaat in 2011 starten met de uitvoering van dit project.

Op dinsdag 13 en donderdag 15 januari 2009 organiseert Rijkswaterstaat twee informatiebijeenkomsten waar medewerkers van Rijkswaterstaat u persoonlijk te woord staan over het OTB/MER. Het Inspraakpunt is aanwezig om mondelinge inspraakreacties te noteren.

De locaties en data zijn als volgt:
* Dinsdag 13 januari 2009: Staphorst, Hotel Waanders, Rijksweg 12.
* Donderdag 15 januari 2009: Zwolle, Mercure Hotel, Hertsenbergweg 1.


Het programma van beide informatiebijeenkomsten:
* 19.00 uur: Start/inloop informatiemarkt.
* 20.00 uur: Korte presentatie over het project en vragen stellen.
* 22.00 uur: Einde.

Hoorzitting

Reacties kunnen ook mondeling toegelicht worden tijdens de openbare hoorzitting die op woensdag 21 januari 2009 wordt gehouden in:
* De Koperen Hoogte, Lichtmisweg 51, Zwolle. De hoorzitting begint om 20.00 uur.

Eenieder die tijdens de hoorzitting het woord wil voeren of als toehoorder aanwezig wil zijn, dient dit uiterlijk 16 januari 2009. aan het Inspraakpunt door te geven. Aanmelden kan door te bellen met <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE /> 070 – 3519602 . Het is ook mogelijk uzelf aan te melden tijdens één van de twee informatieavonden bij de medewerkers van het Inspraakpunt.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. 2×3 moet wel voldoende zijn zolang Meppel geen Zoetermeer/Almere-achtige stad wordt… 2×4 is op de IJsselbrug wel handig.

  hier is alles te vinden.


  ⚠️ Meld

 2. Zelfs 2×3 zal onvoldoende blijken te zijn. Er komen bij Hattemerbroek 2 snelwegen bij elkaar (= 2×4) en bij Lankhorst evenzo (2×4). Daar tussen zal dus ook minimaal 2×4 beschikbaar moeten zijn.
  En Meppel heeft serieuze groeiplannen evenals Staphorst.
  Bij Hattemerbroek komt een groot industrieterrein.


  ⚠️ Meld

 3. Larry, als er twee 2×2 wegen samenkomen, zegt dat niet dat die twee ook tot de capaciteit gevuld zijn. Dat is niet het geval (files ten westen of zuiden van Hattemerbroek zijn een gevolg van congestie op de IJsselbrug of verder in Zwolle). Daardoor kunnen twee 2×2 snelwegen vaak prima legen op een 2×3 snelweg.


  ⚠️ Meld

 4. @Chris

  Op zich heb je gelijk, maar vergeet niet dat het verkeersaanbod voorlopig nog fors zal groeien.
  En juist die groei zou nu al ondervangen moeten worden door de snelwegcapaciteit ruim op tijd aan te passen.

  Daar komt bij dat ik vind dat de rijstroken in Nederland veel te smal zijn, waardoor veel mensen de krapte eng en benauwend gaan vinden.
  Ook de vluchtstroken zouden breder gemaakt moeten worden.
  Als daar nu een auto stil staat veroorzaakt dat al opstoppingen, laat staan dat daar een vrachtwagen stil staat.


  ⚠️ Meld

Reageer