Ontwikkelingsvisie schetst toekomst Diezerpoort

Zwolle – De ontwikkelingsvisie Diezerpoort is klaar. De visie is opgesteld op basis van de wensen van bewoners en ondernemers uit de wijk, samengevat in vijf thema´s: sociaal krachtig, levensfase-proof, gezonde leefomgeving, stedelijke pionier: welkom! en authentieke wijk. Per buurt gaan betrokken organisaties nu kijken wat er het eerst aangepakt wordt.

De visie is mede gebaseerd op de uitkomsten van een bewonerscampagne die in maart 2008 is gehouden onder de naam ‘Diezerpoort ben ik’. Tijdens deze campagne konden bewoners van de wijk Diezerpoort aangeven hoe zij de toekomst van de wijk voor zich zagen en wat er verbeterd kan worden. Op basis van de visie ontwikkelt de gemeente in de komende tijd concrete actie- en gebiedsplannen. Zo wordt er per buurt gekeken waar de meeste behoefte aan is, zowel op korte als op langere termijn. Dit alles gebeurt gezamenlijk met de corporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang. Ook komen er goede onderlinge afspraken over het vervolgproces. De corporaties en de gemeente tekenen binnenkort een intentieovereenkomst om deze afspraken te bekrachtigen.

In goed onderling contact

Corporaties en gemeente hechten er aan om ook in het vervolgtraject contact te houden met de bewoners uit de wijk. Allereerst is er eind januari een drietal inloopbijeenkomsten waar bewoners de visie kunnen inzien en met de samenstellers ervan in gesprek kunnen over de inhoud. Verder is er voor 2009 een wijkwandeling in voorbereiding die mensen leidt langs de locaties waar de visie een uitspraak over doet. De inloopavonden zijn op 27, 28 en 29 januari in respectievelijk wijkcentrum Rembrandtien, Rembrandtlaan 10, Buurthuis Vlasakkers, Vlasakkers 10, en het stadsdeelkantoor aan het Simon van Slingelandtplein 26. Bewoners in de wijk krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd.

Op dit moment wordt al gewerkt aan verbeteringen in de wijk. Zo worden speelplekken voor kinderen opgeknapt en uitgebreid, worden chronische overlastsituaties in de wijk aangepakt en wordt er gekeken naar gevaarlijke verkeerssituaties. Deze activiteiten krijgen in 2009 vanzelfsprekend een vervolg.

Artikel delen:

Reageer