Koninklijke onderscheiding voor mr. Meulemans

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle reikte op dinsdagavond in schouwburg Odeon een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer mr. E.W.M. Meulemans. De heer Meulemans werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn nationale grensverleggende en veelzijdige maatschappelijke verdiensten op het gebied van het gezondheidsrecht.

De heer Meulemans heeft zich als advocaat gespecialiseerd in gezondheids-rechtelijke vraagstukken. Hij heeft zich op dit terrein ontwikkeld tot een landelijk vooraanstaand advocaat, adviseur, arbiter, mediator en publicist. Dit blijkt ook uit het feit dat hij vorig jaar voor de derde achtereenvolgende keer door zijn vakgenoten werd gekozen tot eerste in de tweejaarlijkse landelijke ’top-15 advocaten gezondheidsrecht’. De heer Meulemans begon zijn carrière in Rotterdam. In 1978 maakte hij de overstap naar het kantoor Hogerzeil & Nysingh in Zwolle. Hij was één van de architecten van de fusie van het Zwolse Hogerzeil & Nysingh met Bitter & van Driel uit Apeldoorn en Zutphen en Muller & De Vries Robbé uit Arnhem. Daarmee ontstond in 1990 het eerste grotere kantoor in het Oosten van Nederland.

In 1998 fuseerde Nysingh met het notarissenkantoor Dijkstra De Graaff uit Apeldoorn. Mede dankzij de heer Meulemans kon het kantoor uitgroeien tot een kantoor in de landelijke top 20 van de advocatuur. Het zwaartepunt van het kantoor kwam te liggen op juridische problemen in de gezondheidszorg.

Gedurende zijn hele carrière heeft de heer Meulemans zich ingezet voor de Orde van Advocaten. Als lid van het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten neemt hij deel aan de tuchtrechtspraak voor de advocatuur. Het instandhouden van een hoge moraal in de uitoefening van het beroep kenmerken zijn optreden als lid van de balie, als advocaat en als opleider en patroon van jonge advocaten.

De heer Meulemans heeft zich ingezet voor het gezondheidsrecht in de volle breedte. Vele instellingen en hulpverleners – met name ziekenhuizen en artsen verspreid over het hele land – heeft hij bijgestaan in juridische geschillen en geadviseerd over het gezondheidsrecht.

Als publicist en redacteur van het toonaangevende Tijdschrift voor Gezondheidsrecht verzorgt hij al vele jaren de jurisprudentie-rubriek die hij voor een breder publiek toegankelijk heeft gemaakt.  

Ook in bestuurlijk opzicht heeft de heer Meulemans een belangrijke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de gezondheidszorg, voelbaar tot op het niveau van de lokale patiëntenzorg. Voor de Isalaklinieken in Zwolle was hij de expert op het gebied van ziekenhuiswetgeving en specialistencontractering. Voor Revalidatie Nederland heeft hij zich ingezet voor adequate financiering voor specialisten in opleiding. Daarnaast is de heer Meulemans als arbiter en mediator actief. De belangrijkste functie in dat verband is zijn lidmaatschap van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam.

Samenvattend heeft de heer Meulemans een belangrijke bijdrage geleverd aan de structurele oplossing van conflicten en vraagstukken in de gezondheidszorg, dankzij zijn vermogen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken, zijn deskundigheid, betrokkenheid en bindende eigenschappen. Bovendien heeft hij zich niet alleen op het gebied van de zorg maar ook op het gebied van het bedrijfsleven en cultuur belangeloos ingezet. De daarmee opgedane ervaring kwam hem in zijn werk van pas en omgekeerd.

Artikel delen:

Reageer