Vroegtijdig Signaleren bij speciaal onderwijs

Zwolle – Het thema Vroegtijdig Signaleren, dat maandag 7 april 2008 van start is gegaan in Zwolle, heeft nu ook een trainingsronde afgerond in het speciaal onderwijs. De Prof. Waterinkschool in Hardenberg mocht het spits afbijten en als eerste basisschool voor speciaal basisonderwijs de basistraining Vroegtijdig Signaleren, die georganiseerd wordt door de drie GGD’en en de provincie (GGD Gelre-IJssel, GGD Regio Twente en GGD IJsselland), volgen.

De training is bedoeld om beroepsbeoefenaren in staat te stellen gedragsveranderingen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en vervolgens bespreekbaar te maken met ouders en verzorgers. Door subsidie van één miljoen euro door de provincie Overijssel kan de training Vroegtijdig Signaleren, die een looptijd heeft tot en met juli 2009, gratis aangeboden worden aan scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Eind november 2008 hebben 17 medewerkers van de Prof. Waterinkschool te Hardenberg deze training met succes gevolgd. “Op onze school moeten wij als team sterk zijn waar het kind zwak is. Dit kan alleen als wij goed kunnen signaleren wanneer er iets met een kind aan de hand is”, aldus Ineke van Faassen, lerares op de Prof. Waterinkschool. “In de praktijk leren we heel veel, maar het is belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Dit doen we door veel te lezen, lezingen bij te wonen en ook door cursussen  te volgen”.

Begin dit jaar zullen ook enkele scholen voor speciaal basisonderwijs in Zwolle de training gaan volgen. “De basistraining Vroegtijdig Signaleren rust ook leerkrachten in het speciaal basisonderwijs beter toe bij het signaleren en handelen wanneer er zorg is over de ontwikkeling, opvoeding en gedrag van kinderen. De training kan onder andere op basis van de ervaringen met de Prof. Waterinkschool in Hardenberg goed ingezet worden in het speciaal basisonderwijs”, zegt Marieke van de Linden, trainster van Bureau Jeugdzorg Overijssel. Naast het Bureau Jeugdzorg Overijssel leveren ook de organisaties MEE IJsseloevers, Travers en De Trimaran trainers voor de basistraining Vroegtijdig Signaleren. In het voorjaar van 2009 zal een evaluatie van de training in het speciaal basisonderwijs plaatsvinden.


Artikel delen:

Reageer