De Toonladder wordt Sportactieve School

Zwolle – O.B.S. De Toonladder heeft donderdagmorgen uit handen van wethouder M. Knol het certificaat van de Sportactieve School gekregen. De school aan de Bachlaan in Holtenbroek had al de titel ‘Bewegende School’.

De gedachte achter deze certificering is, dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. Elke school zou meer moeten doen dan alleen dat. Dat ‘meer’ behelst in elk geval drie zaken. Zo moet ten eerste in de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school plaatsvindt. Op basis van het leerplan wordt structureel aandacht geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen. Ten slotte is er binnen de school een ruim aanbod van bewegings- en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen.

Artikel delen:

Reageer