“College van Zwolle sloopt de Zwolse binnenstad”

Zwolle – Freddy Eikelboom, fractievoorzitter van Swollwacht, is boos. In een brief aan het college van Zwolle uit hij zijn ongenoegen over de sloop en bouw van panden in de Zwolse binnenstad. Eikelboom vindt dat het Zwolse bestuur niet luistert naar de bezwaren van de Zwollenaren en de diverse belangenbehartigers.

Eikelboom: Ik ben enorm teleurgesteld over de uitspraak van minister Plasterk, dat is besloten de bankenlocatie niet aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Het is dan ook goed te mogen vernemen, dat stichting bankgebouw van Straaten en vele anderen de strijd voortzetten voor het behoud van deze monumentale panden. “Triest is dat een deel van de Zwolse politiek buitenspel staat, doordat het college van B&W (gesteund door collegepartijen PVDA, CDA, Christen Unie en Groen Links / De Groenen) willens en wetens de slopershamer wil hanteren op de melkmarkt”. Het is Eikelboom de afgelopen jaren duidelijk geworden, dat de politiek steeds minder invloed heeft op belangrijke besluitvorming, doordat dit college van B&W gesteund door de collegepartijen zijn oren laat hangen naar de projectontwikkelaars in de stad. “Er lijkt wel sprake van een bestuurlijk houdgreep”.

Vervolg brief Eikelboom:

Nog triester is het zogenaamde beginspraak en de slogan Samen maken wij de Stad. Hier wordt veel over gesproken, maar NIETS meegedaan. Naar de ideeën en bezwaren van  Zwollenaren en diverse belangenbehartigers wordt totaal niet geluisterd door deze  bestuurders. Ambtenaren en planmakers laten zien weinig oog en gevoel te hebben met de stad en haar inwoners, gezien de planvormingen in de diverse wijken en in het bijzonder in de binnenstad.

Van een open planproces is dan ook geen sprake. Beginspraak is gebleken schijnspraak te zijn. Inwoners en nu ook weer stichting Bankgebouw van straten, vrienden van de stadskern en Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle worden daarmee totaal niet serieus genomen.

Na de besluitvorming over de komst van het oerlelijke Huis aan de Achtergracht wilt u nu weer – gedreven door geld en economische belangen van projectontwikkelaars – de slopershamer hanteren op de Melkmarkt!

Ik ben er op dit moment helemaal klaar mee, met de wijze waarop u omgaat met ideeën en bezwaren van Zwollenaren en het slopen van onze stad.

Mijn fractie zal zich de komende tijd blijven verzetten tegen de afbreuk van de binnenstad, het niet communiceren (lees: luisteren naar de Zwolse inwoners) met de stad en blijvend strijden voor het behoud van onze mooie stad en onze monumenten.

Tot slot wil ik, dat u uw beslissing heroverweegt en het advies van de monumentencommissie overneemt. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om met grotere draagvlak te kijken naar de toekomstige bestemming van deze monumentale panden.

Met vriendelijke groet,

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reacties 69
 1. Nog triester is het zogenaamde beginspraak en de slogan Samen maken wij de Stad. Hier wordt veel over gesproken, maar NIETS meegedaan. Naar de ideeën en bezwaren van Zwollenaren en diverse belangenbehartigers wordt totaal niet geluisterd door deze bestuurders.

  En alweer claimt een groep mensen het alleenrecht op ‘de stem van de Zwollenaren’ te zijn. Even ongeacht of ik het nu met de sloop eens ben of niet, ik vind dergelijke argumenten wel zo ontzettend gemakkelijk; ze zijn ook niet gegrond. Volgens mij is slopen of niet een kwestie van het een of het ander. Ik heb ook veel geluiden gelezen en gehoord van mensen die er liever een ander pand zien staan, dan deze.

  In eerste instantie keek ik vrij neutraal tegen de discussie aan; ik kon me in beide standpunten wel inleven, maar door een slechte argumentatie, waarin de briefschrijver heel Zwolle achter zich claimt te hebben staan, neig ik ernaar de andere partij serieuzer te nemen.


  ⚠️ Meld

 2. En alweer claimt een groep mensen het alleenrecht op ‘de stem van de Zwollenaren’ te zijn. Even ongeacht of ik het nu met de sloop eens ben of niet, ik vind dergelijke argumenten wel zo ontzettend gemakkelijk; ze zijn ook niet gegrond. Volgens mij is slopen of niet een kwestie van het een of het ander. Ik heb ook veel geluiden gelezen en gehoord van mensen die er liever een ander pand zien staan, dan deze.

  Die groep die dat meent is toch echt de groep van B&W/projectontwikkelaars.
  Het pand dat volgens velen w?l een gedrocht is dat mag verdwijnen, is dat grijze Rabogebouw.
  Niet die oude pandjes.
  Als dit college lef heeft (en dat geloof ik niet, zie de huichelachtige omarming van de Nazi’s…), dan tilt zij deze kwestie over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 heen.
  Oftewel: laat de Zwolsche burgers bij die verkiezingen bepalen of dit doorgang mag vinden, evenzo voor de misbaksels aan de Achtergracht en Rodetorenplein.


  ⚠️ Meld

 3. Uitstekende post Ghehe! Bovendien gaat het hier ook nog grotendeels over de factor “smaak”. Zoviel zielen, zoveel smaken. Opruiiende actie weer van de groep die daar om bekend staat.

  Moet altijd aan “De tegenparij” denken van van Kooten & De Bie. Helaas, ze komen niet weer…

  @ Larry, Die carnavalsprins zal toch al wel aan het oefenen zijn? Feestneus op Barry Hughes toeter in. Nee, met bovenstaande reactie wil ik niet zeggen dat we geen betere (minder popie-jopie) wethouder hadden gewenst.


  ⚠️ Meld

 4. @ghehe,
  Tussen slopen of niet zitten nog duizenden mogelijkheden tot reactivering van de bestaande panden.
  Ga eens in een klankbordgroep zitten en je kunt ervaren wat deze gemeentebestuur met inspraak bedoeld.  ⚠️ Meld

 5. Ik vraag me af waar mijn geachte collega Freddy Eikelenboom het het vandaan haalt om de naam van mijn partij (GroenLinks/De Groenen) te koppelen aan de voorgenomen sloopplannen aan de Melkmarkt. Ik ben daar destijds in de commissievergadering zeer kritisch over geweest en heb toen dringend verzocht om te laten onderzoeken hoe de waardevolle panden in te passen zijn in de nieuwbouwplannen. Helaas kreeg dit verzoek geen steun van de meerderheid. Nadien ben ik het hele proces van nabij blijven volgen en daarbij heb ik nooit enige activiteit van Swollwacht opgemerkt.


  ⚠️ Meld

 6. 😀 😀 😀 Zal toch niet zo wezen, die post van Rana. Dat de feiten niet eens kloppen, maar dat ondertussen gewoon wel je naam door het slijk wordt gehaald.

  Maar dat laatste is hun stijl: nixxx doen. Beetje roeptoeteren, verbitterd klagen en zuren. Wachten op een ingezonden brief, een mailtje of een gerucht. Dit enorm opblazen: veel inwoners…..

  Ach laat maar.


  ⚠️ Meld

 7. het bankgebouw is zowel architectonisch alsmede historisch van weinig belang, dat zou volgens mij best kunnen verdwijnen, maar de twee oude pandjes ernaast beslist niet !! en larry dat foeilelijke rabogebouw moeten ze zo snel mogelijk slopen. het moet toch mogelijk zijn van dat stukje melkmarkt een mooi geheel te maken, maar dan wel met behoud van die twee mooie pandjes. een uitdaging voor een projectontwikkelaar,maar wel met een strikte eis van de gemeente het historische beeld op deze prominente plek in stand te houden. m.a.w. binnen kunnen ze hun gang gaan met winkel (horica) ruimte, maar de buitenkant moet stijlvol zijn. het plan wat er nu ligt is semi-historisch, veel te simpel en heeft een goedkope uitstraling.alleen een goede architect met gevoel voor de historie en situatie kan hier iets moois van maken,waarbij commercieele belangen beslist niet voorop mogen staan.


  ⚠️ Meld

 8. @ Larry: jij linkt de wethouder. Maar Swollwacht schrijft

  doordat het college van B&W (gesteund door collegepartijen PVDA, CDA, Christen Unie en Groen Links / De Groenen) willens en wetens de slopershamer wil hanteren op de melkmarkt”

  Dat lijkt me duidelijk….de hele partij GL (DG is al afgelopen of is binnenkort afgelopen). heeft nixxx met de wethouder te maken.

  Rana denkt duidelijk anders over de steun van de hele partij.


  ⚠️ Meld

 9. @Rudy

  Het gaat mij ook om die twee historische panden. 😉
  En inderdaad zou een projectontwikkelaar eisen voorgelegd moeten krijgen, maar helaas zitten de beleidsbepalers van Zwolle zeer diep in een donkerbruine lichaamsopening bij die heren.


  ⚠️ Meld

 10. @ Larry: Verantwoordelijk wethouder voor dit hele project is Janco Cnossen.
  @ Dick, De Groenen maakt samen met GroenLinks deze raadsperiode netjes af, want daar zijn we immers voor gekozen. In 2010 gaat GroenLinks alleen of wie weet in andere combinatie verder.  ⚠️ Meld

 11. @Rana

  Janco Cnossen is al meerdere malen onbetrouwbaar gebleken.
  Jullie wethouder schurkt als vastgoed-verantwoordelijke zeer dicht tegen de projectontwikkelaars aan, zoniet ín, en hem zullen jullie willens en wetens niet laten vallen.
  Zou toch een smet zijn op het blazoen van GL/DG. 🙂


  ⚠️ Meld

 12. Tussen slopen of niet zitten nog duizenden mogelijkheden tot reactivering van de bestaande panden

  Reactiveren is volgens mij hetzelfde als ‘niet slopen, maar er iets anders mee doen’. Nogmaals, ik kan me van beide kanten van het verhaal wel wat voorstellen, maar de vraag slopen/niet slopen is er een met 2 antwoorden. Ik heb gemerkt dat beide antwoorden wenselijk zijn, reactiveren vind ik overigens een prima plan, maar is een mogelijkheid/reden waarop slopen voorkomen kan worden, geen nuance binnen de vraag slopen/niet slopen.

  Inspraak van burgers vind ik overigens een wenselijk streven. Alleen merk ik vaak dat de inspraak vanuit een tegenactie komt en dat die tegenactie de stem van het volk denkt te zijn. Dat vind ik een wat naïeve houding, die mij een beetje tegen de borst stuit. In principe doen ze zonder onderzoek te doen naar andermans mening, uitspraken in naam van heel Zwolle. Niet echt democratisch lijkt me.

  Ik ben hiervoor; als een groep burgers het niet eens is met plannen en dit aan de kaak wil stellen namens het volk, laat er dan onderzoek plaatsvinden waarin het hele volk haar stem kan uiten.  ⚠️ Meld

 13. @ Rana, wel jammer van de Cornelissens. Aardige mensen. VVD is zo’n beetje de landelijke versie van DG begreep ik. Je was toch verontwaardigd omdat niet de hele partij de sloopplannen steunde, zoals Swollwacht als feit presenteerde?

  @ Larry: “Aanschurken tegen” komt over als “aardig vinden”. Je verdenkt hem toch niet van strafbare feiten, hooguit van vriendjespolitiek?  ⚠️ Meld

 14. Uh Ghehe: Het referendum heeft veel gekost maar is niet overal gelukt :'(

  als een groep burgers het niet eens is met plannen en dit aan de kaak wil stellen namens het volk, laat er dan onderzoek plaatsvinden waarin het hele volk haar stem kan uiten.

  . Een door D’66 verkwanselt kroonjuweel.


  ⚠️ Meld

 15. Inderdaad, dat is jammer Dick, ik vraag me dan ook af of een referendum de juiste manier is. Misschien is het zelfs niet mogelijk om een objectief inzicht te krijgen op wat de meerderheid van de burgers echt wil.
  Als dat het geval is, is het al helemaal uit den boze om de stem van deze meerdeheid wel te claimen.
  Sterker nog, dat vind ik net zo ondemocratisch als stemvervalsing….


  ⚠️ Meld

 16. @Rana…. tussen het proces blijven volgen en je vervolgens neerleggen bij de meerderheid is ook geen activiteit ondernemen! Je kunt het er mee eens zijn of niet, smaken verschillen etc..etc… Maar je bent wel collegepartij en met een wethouder in het college mede verantwoordelijk voor het huidige beleid.. Er zijn meerdere mogelijkheden om je ergens tegen te verzetten, wellicht telt de mening binnen het college van GL dan toch niet zo zwaar als ik mocht verwachten.

  @ ghehe / Dick: Je mag van alles zeggen of vinden, maar hetgeen wat ik uitdraag hoeft inderdaad niet te zeggen dat iedereen hier zo over denkt of hoeft te denken. Feit is wel, dat daar waar wat gebeurt in de stad (wellicht hebben jullie deze ervaring nog niet) er over de mening / wil / wensen van betrokkenen met een stoomwals over heen gedenderd wordt. Als dit de methode en werkwijze is prima, maar hou op met dat gemelk over inspraak etc..etc… Ik zal alle voorbeelden niet noemen, maar wellicht is dat al bekend. En of je het er mee eens bent of niet, hetgeen wat ik als statement heb afgegeven is mijn waarheid en zal ik ook gewoon fijntjes blijf doen.
  😉


  ⚠️ Meld

 17. @ Dick: Freddy suggereert in zijn brief dat GLDG het besluit om de panden aan de Melkmarkt te slopen heeft gesteund. GLDG (de fractie) heeft zich echter tegen de sloopplannen uitgesproken. Dat er een wethouder van GLDG in het college van B&W zit betekent namelijk niet dat de fractie het met alles eens is wat het college besluit. Op zo’n moment zijn er dan twee mogelijkheden, een meerderheid van de raad is het eens of een meerderheid is het oneens met het college. Helaas was in dit geval de meerderheid het eens.

  DG heeft niet veel met de VVD te maken, daarvoor liggen de standpunten op millieugebied te ver uiteen. Het verschil tussen DG en GL is landelijk vooral dat DG het millieu als politiek uitgangspunt hebben en bij GL zowel millieu als de sociale verdeling. Maar DG lijkt zowel lokaal als landelijk meer op GL dan op de VVD. En gelukkig blijven de gebroeders Cornelissen gewoon in Zwolle wonen en groen.


  ⚠️ Meld

 18. Freddy,

  Allereerst waardeer ik het dat je de moeite neemt om te reageren.
  Over de inhoud;

  Ik kan het mis hebben maar;

  Naar de ideeën en bezwaren van Zwollenaren

  Ik ben er op dit moment helemaal klaar mee, met de wijze waarop u omgaat met ideeën en bezwaren van Zwollenaren en het slopen van onze stad.

  (lees: luisteren naar de Zwolse inwoners)

  Er wordt hier telkens gesproken over de Zwolse inwoners en de Zwollenaren. Hierin wordt over Zwollenaren gesproken als een groep, met in het verhaal de enige deler; Zwollenaar zijn.
  Echter is kent die groep binnen dit verhaal een aantal opsplitsingen.
  Uiteraard, het zijn Zwolse inwoners waarover u het heeft, maar het gaat hier slechts om een deel van de-, of aantal Zwollenaren.
  Om het te vergelijken met een ander voorbeeld;

  mensen zouden kunnen zeggen;

  ‘Slagers prefereren biologisch vlees. Dat is niet onwaar, want diegenen die biologisch vlees preferen, zijn slager. Echter zal niet elke slager biologisch vlees prefereren. Toch geeft ‘slagers prefereren biologisch vlees’de indruk dat alle slagers dit doen.

  et geeft een beetje een verkeerde indruk van de zaken de hele groep over een kam te scheren met een deel van een groep.

  Vooralsnog vind ik de enige echt belangrijke deler dat we allemaal mens zijn en dientengevolge zullen we naar elkaar moeten luisteren. Onze meningen zitten in dit opzicht volgens mij aardig op een lijn. 😉 🙂


  ⚠️ Meld

 19. Hoi Freddy; Heb andere ervaringen met de politiek. Heb 2x wat gehad waarbij ik een partij om hulp vroeg. Ze kwamen gelijk ter plaatse kijken. Begreep van degene die jullie een brief stuurde over de Werkerlaan-oversteek dat iemand van dezelfde partij ook gelijk kwam kijken. Jullie niet. Bij het ene akkefietje van mij, was er helaas niets meer te veranderen. De Berlijnse muur in Stadshagen. Toen ik echter van de pot gerukt van een infobijeenkomst kwam (kreeg tot 5x toe het woord niet van Peter Pot en mijn enige vraag was “kunnen wij nog wat
  veranderen”). Vroegen René de Heer en jullie opperhoofd bij de deur of ik niet in een klankbordgroep wilde. Je zult begrijpen dat ik zei: “zoek mensen uit je eigen aanhang”.
  Ook mijn mails aan de plaatselijke en landelijke partij zijn uitstekend beantwoord. Vind de gemeenteraadsleden toegankelijk. Sprak laatst nog een uiterst vriendelijke ex-wethouder. Nee, ik heb geen klagen.

  Vind jullie daarentegen nogal schopperig en populistisch. Omdat jullie denk ik niet snel in de collegebanken zullen zitten, is dat natuurlijk een makkelijke uitgangspositie. De Tegenpartij zeg maar van de onvolprezen Koot & Bie. Je moet wel vooral blijven doen waar je goed in bent, dat dan weer wel. Jammer dat je bij die receptie ging toen het begon. Maar je was dan ook in uitstekend gezelschap 😉


  ⚠️ Meld

 20. @ Rana, bedankt dan heb ik het toch goed begrepen.

  Oh, dacht dat het opperhoofd van de VVD laatst van de daken schreeuwde dat ze een milieupartij wilden worden. Omdat ik begreep dat De Groenen nogal rechts waren, dacht ik “naadloos”. Mooi dat ze zich niet zo snel bij de principes van de VVD neerleggen. Voor hun is immers hun ego, geld, macht, status, aanzien en roem het belangrijkst. Daar staat “milieu” nog niet tussen.

  Nou ja, succes in elk geval. En jammer van Duyvendak!


  ⚠️ Meld

 21. Triest dat het kennelijk onmogelijk is om de in 1/5 van het plangebied aanwezige unieke waarden te integreren in een nieuw ontwerp en dat de gemeenteraad hiermee instemt vanwege de financiële belangen van de projectontwikkelaar.

  Het handelt hier overigens om een projectontwikkelaar die bij elke openbare aanbestedig elke strategische locatie en dus financieel lucratieve locatie in Zwolle ontwikkelt.

  De betiteling “Zwolle: het Napels aan de IJssel” is dan ook zeer terecht.

  @Freddy

  Als er actie gevoerd moet worden net als in het verleden bij het Gouverneurshuis weet je me wel te bereiken hé?

  Het gaat hier ff niet om politieke kuiperijtjes maar om het behoud van unieke waarden die in het verleden al zo vaak verkwanseld zijn door de Zwolse “volksvertegenwoordigers”.  ⚠️ Meld

 22. @Freddy, je geeft een verdraaide voorstelling van de feiten. Ik ben de zaken blijven volgen juist omdat ik me niet zomaar neerleg bij de politieke meerderheid. Ik hoop dat het hele proces op een zeker moment nieuwe informatie oplevert, waarmee dit onderwerp weer op de agenda van de raad gezet kan worden. Jij weet net zo goed als ik dat dat zonder nieuwe informatie niet veel zin heeft.

  @ Dick, de VVD als groene partij houdt vooral in dat ze voor kernenergie willen pleiten, omdat dit schone energie zou zijn.


  ⚠️ Meld

 23. Aha Rana, listige streken van de ego’s, die toch al absoluut niet op mijn sympatie konden rekenen. Al was het alleen maar om de mailwisseling en een belabberd gesprek met Papje. “Zus” besproken, Papje draait zich om en verteld “zo” over het gesprek. Toen die ingezonden brief van je collega, in de Swollenaer, in de sandwich werd genomen had ik ook net een brief gestuurd. Ongeveer dezelfde strekking, zaten ze mee in de maag. Moesten ze weer een brief plaatsen? Door omstandigheden van Papje”s kant heb ik het er maar bij laten zitten.

  Dan was CDA-er Pieter Beljon (ook niet van mijn partij) als Jerommeke toch een stuk socialer en hij mailde altijd terug.


  ⚠️ Meld

 24. Het begint me allemaal iets te technisch en te politiek te worden.

  Maar in essentie gaat het er dus om dat we de stad samen dienen te maken, en de gang van zaken niet door mensen van “buiten” de zwolse belangen te laten bepalen.

  Wat voor mij zoveel wil zeggen dat geen zwolse panden of stukken binnenstad “voorgoed, want ook nieuwbouw kan je slopen” aan hetg rootkapitaal worden verkocht voor winstgevende projecten.

  Als ze dat bijv. in stadshagen zouden doen, prima, Zwolle moet mee naar de toekomst, maar laat de binnenstad alsjeblieft mooi, functioneel, en authentiek blijven, en als er iets gesloopt moet worden, zet er dan niets op terug, maar maak er een parkje van.

  Ik woon vanaf 1974 in Zwolle, heb overal op school gezten en gespeeld, an als ik een rondje herinneringen doe, zie ik erg weinig van mijn oude trapveldjes terug. Alles is volgebouwd.


  ⚠️ Meld

 25. Vind Loesje geweldig! Heb zelfs 1x op ze gestemd toen ze met de verkiezingen meededen. Was niet de bedoeling, want ze hadden niet eens kandidaten genoeg. Maar ze slagen er altijd in met weinig tekst minstens een glimlach tevoorschijn te toveren. Daar doen we het voor 😉


  ⚠️ Meld

 26. College van Zwolle sloopt de oude binnenstad.
  Er wordt wel eens geklaagd over het voeren van beleid over het culturele erfgoed van Zwolle. Doch hoe volstrekt onmogelijk dat klimaat vanaf het midden van de vorige eeuw is moet blijken uit allerlei verwikkelingen sindsdien. Welliswaar zijn er in die tijd ook perioden geweest waarin meer aandacht was voor ons culturele erfgoed, ons erfgoed! Maar toch….!
  Ik wil trachten in een willekeurige volgorde een aantal zaken aan te stippen waarin Zwolle verder bouwde aan haar destructie.
  Ik denk daarbij aan:
  -Het verwijderen van de classistische gevel van de schouwburg Odeon voor een platte gevel van gele steen die volstrekt niet harmonieert met het daartegen over liggend Paleis van Justitie, nu het museum Fundatie.
  -De voorgestelde sanering van de binnenstad in de jaren 60 van de vorige eeuw, waarin zlefs werd geopperd om de Potgietersingel op te offeren voor een ringweg binnen de Zwolse grachten. Gedeeltelijk is dit helaas gelukt!
  -Het kappen van alle hoge kastanjebomen op het Gasthuisplein voor een sfeerloos, kaal en naakt busstation dat nooit heeft gefunktioneerd als werd aangenomen.
  -De afbraak van de oude herenhuizen aan de Van Rooijensingel om plaats te maken voor de bouw van een modern kantoorgebouw dat volstrekt niet past met zijn directe omgeving en de tegenoverliggende Sassenpoort.
  -De snode stadhuisplannen eind jaren 60, één van de grootste vergissingen door het gemeentebestuur van toen ooit.
  -De afbraak van de St Michaëlskerk aan de Roggestraat om plaats te maken voor nieuwbouw van een aantal grootwinkel bedrijven.
  -Het slopen van het weeshuis aan de Broerenstraat, de herenhuizenaan de Nieuwstraat en de muurhuizen aan de Waterstraat.
  -Wat is er overgebleven van lomrijke singels als de Veerallee, het Groot Wezenland, de Wipstrikkerallee, de Stationsweg, de Melkmarkt of het Gasthuisplein?
  -Waar is de Zwolse IJsbaan gebleven?
  -De sloop van de oude brug vanuit de Kamperstraat naar de Hoogstraat om de weg vrij te maken voor het autoverkeer naar en vanuit de binnenstad.
  -De sloop van de brug, inclusief de de voetbrug, van en naar de Veerallee en het dempen van de Willemsvaart.
  -De desasstreus uitgevoerde plannen van het provinciaal museum aan de Melkmarkt, pal naast het Drostenhuis.
  -De overhaaste sloop van het Gouverneurshuis.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, regeren is vooruitzien! Maar regeren omwille van het grote geld en hierbij uit het oog verliezen het belang van en voor velen inzake ONS cultuurgoed is niet alleen een zaak van eigendunk maar ook van wanbeleid.

  Klaas Morsink.


  ⚠️ Meld

 27. Gelukkig waren er ook nog wijze mensen die er voor gezorgd hebben dat de plannen uit de jaren 50 zoals het dempen van de thorbeckegracht om flats te bouwen en de afbraak van de panden aan de buitenkant voor een autoweg niet zijn doorgegaan.
  Meestal vertegenwoordigen deze bezwaar makers niet de meerderheid van de zwijgende bevolking.
  Maar de hedendaagse dank is nog groot.


  ⚠️ Meld

 28. @Klaas Morsink

  Amen! Ik vind het een grove schande dat minister Plasterk de status van rijksmonument heeft onthouden. Aangezien u goed op de hoogte bent weet u wellicht ook dat in het verleden juist hogere overheden rampzalige ingrepen in het hart van de stad voorkwamen.

  Ik wil graag helpen om het historische hart van onze binnenstad te behouden. Wie coördineert het verzet tegen de transformatie van ons cultureel erfgoed?


  ⚠️ Meld

 29. College Zwolle sloopt de binnenstad.
  Hallo Elrey,

  In Zwolle zijn een aantal organisatie’s bijzonder actief daar waar het gaat om behoud van ons Zwolse cultuurgoed. Zelf ben ik geen lid van één van de verenigingen/stichtingen, dus ik sta aan de kant. Maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet betrokken voel.
  Waar ik op doel zijn De Vrienden van de Stadskern, Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle en de Stichting Van Straaten. Ook de politieke partij Swollwacht laat zich wederom horen en probeert, als ik het goed begrijp, een en ander weer op de politieke agenda te krijgen na de afwijzing van de minister. Ook zijn er, als ik de berichten in de pers volg, nog een paar (kleine) mogelijkheden om via bijvoorbeeld de Provincie protest aan te tekenen.
  Wil je actief meewerken om historisch Zwolle op de kaart te houden neem eens contact op met een van de door mij genoemde partijen. Ik denk ze alle vier graag support willen hebben. De contactadressen vindt je denk ik wel op internet.
  Succes en vr.gr.,
  Klaas Morsink.


  ⚠️ Meld

 30. Toen ik laatst onder de Sassenpoort fietste viel er een stukje cement naar beneden. Slopen dat lelijke gebouw en vervangen door een studentenflat.


  ⚠️ Meld

 31. Sloop in hartje binnenstad
  Joop, de Zwolse kortzichtige stadbestuurders denken net als jij…
  En daarom krijgen steden zoals bijvoorbeeld Brugge, Gent en Maastricht honderduizenden toeristen per jaar op bezoek terwijl Almere, Lelystad, Emmeloord en straks ook Zwolle op geen enkele toeristische kaart voorkomen….
  De unieke historische binnenstad en het toeristisch paradepaardje van Zwolle is nog maar 5% van het totale gemeente oppervlak, daarbuiten mag iedere projectontwikkelaar of wethouder zich modern uitleven hoor.


  ⚠️ Meld

 32. nou ik vind het maar niks al die drukte om een paar bakstenen, ze kunnen toch gewoon iets in die stijl neerzetten ? zo,n mooi pand is het echt niet.


  ⚠️ Meld

 33. Zwolleeder, en omdat jij uit de ‘oude wereld’ komt snap jij het wel?
  Wat een apart argument.
  Ben erg benieuwd wat je met de nieuwe wereld bedoelt, wellicht zeg je iets heel zinnigs, maar het is nu nog wat onduidelijk….


  ⚠️ Meld

 34. College van Zwolle sloopt de Zwolse binnenstad
  Even een kleine aanvulling op het bericht van Bert:
  Naast Brugge, Maastricht en Gent mag onze zusterstad Deventer absoluut niet worden vergeten. Door praktisch geen enkele politieke organisatie hier in Zwolle wordt erkend dat de woningen in het Bergkwartier te Deventer, na de restauratie, zeer gewild zijn. Wellicht dankzij de museumachtige sfeer die toen is onstaan. Alle argumenten die worden gevoerd dat er voor gewaakt moet worden dat Zwolle een museum zou worden en de vraag wie er nu in een museum zou willen wonen zijn hiermede duidelijk weerlegd! Denk daarbij ook aan de toeristische aantrekkingskracht van de stad Deventer en zijn grote (historische) evenementen die een uitstekend onthaal ook vinden bij de plaatselijke middenstand.

  Klaas Morsink.  ⚠️ Meld

 35. Deventer heeft ook qua winkelaanbod volgens mij een redelijk vergelijkbare grootte, terwijl Deventer als stad een stuk kleiner is. Daarbij, laten we eerlijk wezen, Deventer zet zich nogal op de kaart met de boekenmarkt, Charles Dickens festival en andere festivals waar, in tegenstelling tot Zwolle, veel minder geklaagd wordt over geluid.
  Er is daar blijkbaar wat meer ruimte voor toerisme, toerisme hangt niet alleen af van historische panden.
  En als dat wel zo is, dan wil ik toch echt benadrukken dat Deventer, Maastricht en Brugge zijn beduidend ouder dan Zwolle, dat merk je ook in de architectuur.
  Ook is het centrum in die steden verhoudingsgewijs volgens mij ook veel groter dan hier in Zwolle, waardoor het centrum beter aangepast is op de hoeveelheid inwoners en daarbij opgeteld, het toerisme. De vergelijking met Zwolle lijkt me dan ook niet helemaal reëel….


  ⚠️ Meld

 36. Laten we de toeristische en culturele potentie van de historische Zwolse binnenstad niet onderschatten hoor.
  Meer als Deventer hebben we nog een gave grachtengordel, binnenstadskloosters, (Broeren en Bethlehemse) stadsmuren met bastions, een unieke stads(Sassen)poort, een keur aan middeleeuwse kerken met geweldige orgels en al deze tppers worden aan elkaar geschakeld door een keur aan historische panden.
  ..ieder gat in dit fijnmazig historisch netwerk is een aanslag op het totaalbeeld van een unieke middeleeuwse stadsstructuur.
  Maar als je dit niet ziet of wilt zien of erg lastig vind ga je toch lekker in Dronten wonen?


  ⚠️ Meld

 37. College van Zwolle sloopt Zwolse binnenstad.
  Beste Zwollenaren,

  Laten we nu eens terug gaan naar het begin van deze correspondentie. Die begon met het protest van Swollwacht tegen een verdere uitholling van bepaalde stukjes binnenstad. In mijn reakties heb ik géén aanduiding gegeven over het waardevol of minder waardevol zijn van de nu gewraakte panden. Wel begrijp ik dat momenteel in de discussie feiten en meningen tijdens de reacties door elkaar worden gehaald. Dar waar ik mij tracht te baseren op feiten vanaf ongeveer 1960 en waarin telkens sprake was van weer andere omstandigheden en met andere mensen op sleutelpositie’s, gaan sommige scribenten in hun reactie op elkaar reageren, soms met in mijn ogen grove en grote onzin. Laten we echter wel bedenken dat het aangesneden onderwerp meer en serieuze aandacht verdiend en dat uitbreiding en vernieuwing van onze stad Zwolle hun oorsprong vinden in de stadskern, die Zwolle haar eigen gezicht geeft. Ook nu komt telkens weer de aloude tegenstelling naar boven tussen de stads- en projectontwikkelaars versus de stadgenoten die het gezicht, de kleur en de sfeer van ons stadshart niet willen laten bepalen door toevallige grootschalige denkbeelden van de dag van vandaag. De onwikkelaars zouden wellicht hun grootscheepse plannen moeten botvieren buiten de stadskern en de gevoelige buitenrand daarom heen. De stadsbestuurders van Zwolle en haar controleur (de gemeenteraad) zouden hun oren meer moeten laten hangen naar de eerder door mij genoemde verenigingen en stichtingen die een diepgewortelde opvatting hebben voor de schaal en het ritme van hetgeen aan onze generatie is toevertrouwd en hierin terug willen naar de periode van niet meer afbreken maar restaureren. Tot slot de gedenkwaardigde woorden van Obama als een vervolg op hetgeen Swollwacht naar voren brengt inzake “beginspraak” en “Samen maken we de Stad”. Dit zijn de wijze woorden van Obama: “Ik luister naar u”.

  Klaas Morsink.


  ⚠️ Meld

 38. Doordat Swollwacht zich keer op keer nogal populistisch uit valt deze actie bijna niet serieus te nemen.
  De standaard aankondigingen voor raadsvragen met “ons is ter ore gekomen” staat nu gelijk aan de term “Zwollenaren”.
  Toch heeft Swollwacht een punt. Behoudt het historische karakter van Zwolle! Misschien dat de slopershamer iets meer naar rechts aan de Melkmarkt gedirigeerd kan worden, naar het foeilelijk Stedelijk Museum. En daar dan iets met een historisch uiterlijk neerzetten. Indien Swollwacht dit oppert hebben ze mijn stem zelfs!


  ⚠️ Meld

 39. Wat mij betreft mag alles in de binnenstad moderner (zie voorbeeld rotterdam) sneller en zakelijker. Geeft dan ook weer meer werkgelegenheid. In die oude pandjes zitten toch alleen maar kroegen. We wonen toch zelf ook liever in een modern pand. Makkelijk praten als het maar ver van de deur is. Daarom gaat iedereen in buitenwijken wonen toch.


  ⚠️ Meld

 40. Reactie op Henk:
  Wat indien de raadsfractie van bijvoorbeeld de PvdA, de CDA en/of de CU een dergelijke brief naar voren zouden hebben gebracht? Maar gelukkig bent u het eens met mij en de Swollwachtfractie dat de slopershamer niet voorop de Melkmarkt zijn werk zou moeten doen. Voor wat betreft uw opmerking inzake een werkzame sloperkogel of -hamer lijkt het mij verstandig dat de heer Eikelboom van Swollwacht zelf reageert of dat u hem over dit punt benaderd.

  Reactie op Batse:
  Na 1945 werd Rotterdam praktisch geheel herbouwd na de barbaarse streken door de Duitsers in 1940. Ik zou u willen aanraden om nu eens per trein te reizen naar Rotterdam CS en de gigantische bouwput aldaar tot ver in het hartje van de stad in ogenschouw te nemen. Wellicht ziet u dan dat de vele historische panden vele malen langer mee gaan mits goed onderhouden. En kent de binnenstad van Rotterdam géén kroegen?
  Voor mij geldt nogmaals behoud de historische binnenstad van Zwolle en voor B&W mijn overgenomen advies van Obama: “Ik luister naar u”!


  ⚠️ Meld

 41. Nog steeds hetzelfde onderwerp.
  Beste Zwollenaren,

  Als iemand wil praten over het probleem Arnhem. Ik heb een luisterd oor! En ik denk te kunnen praten over procedures en oplossingen. Ik werkte in mijn laatste periode van mijn aktieve carriëre in dit soort problemen. Maar dat is niet het onderwerp van nu. Het onderwerp is: Swollwacht en een groot deel van Zwolle sleutert iets aan, daarvan wordt gezegd dat de fractie Swollwacht niet betrouwbaar is en dat het aangekaarte probleem tegenstrijdig is binnen de gemeenschap van Zwolle. Dat zal, maar willen wij ons te bloot stellen aan de grillen en de grollen van de huidige machthebbers in de besluitvorming op de waan van de dag (voornamelijk de wethouders, burgemeester Meijer acht ik nog steeds hoog en betrouwbaar) en leggen wij ons neer bij besluitvorming op korte termijn (het geld?) en richten wij ons op een afbraak van ons culturele erfgoed? Wat ik wil is het bewaren van ons culturele erfgoed om ook onze nazaten recht in de ogen te kunnen kijken.

  Klaas Morsink.


  ⚠️ Meld

 42. De eerlijkheid gebied wel om te zeggen dat er politiek, ambtelijk, bestuurlijk en juridisch tot nu toe geen enkele belemmering is opgeworpen om zover te komen dat de sloopvergunning kon worden aangevraagd.
  Daarom wil het college van B&W ook niet meer terug komen op alle genomen besluiten, er is hen in een eerder stadium immers niets in de weg gelegd.
  Zelfs nu het overigens nooit geratificeerde onderzoeksrapport “onder de pannen” wat ondubbelzinnig aantoont dat de Melkmarktpanden beslist rijksmonumentwaardig zijn houdt het College en het merendeel van de Raad vast aan het sloopbesluit wat genomen is op achterhaalde en foutieve informatie.
  Wijze adviezen van deskundigen, (b.v. Prof Dr Dirk de Vries Hoogleraar bouwhistorie) een commitee van aanbeveling waaronder oud burgemeester Drijber en zelfs de emoties onder de Zwolse bevolking kunnen hen niet vermurwen.
  Toch kan dit blijkbaar straffeloos binnen ons Democratisch bestel.
  Het is alsof een chirurg je willens en wetens een gezond been afzet terwijl hem toch verteld is dat het een verkeerde diagnose was……”het stond nou eenmaal zo in zijn papieren?”
  Tenslotte, iedereen denkt dat de Projectontwikkelaar bij een sloopverbod een fikse boeteclaim kan eisen, niets is minder waar, Als de gemeenteraad nee zegt hoeft het College niet met de geldbuidel te zwaaien, ook dit is door de Stichting van Straaten uitgezocht.
  Er rest de Zwolse bevolking waarschijnlijk niet veel meer dan haar sterkste wapen te hanteren, een massale actie zoals destijds bij het Gouverneurshuis…
  Ik wens de Zwollenaars hierin veel solidariteit  ⚠️ Meld

 43. vele reacties
  Allen,

  Het blijkt weer dat de berichten veel reacties oproept.
  Graag verwijzen wij u naar de website van Stichting Bankgebouw van Straaten, waar veel informatie is te vinden, http://www.bankgebouwvanstraaten.nl
  Het is een ingewikkelde zaak, wat niet gaat over mooi of lelijk.
  Maar wij vertrouwen erop dat de rechtbank ook `recht` gaat spreken. Over 5 weken is de uitspraak inzake het beroep van de afwijzing gemeentelijke monumentenstatus.

  Stichting Bankgebouw van Straaten


  ⚠️ Meld

Reageer