Start aanleg eerste fase Hasselterweg

Op maandag 8 januari 2007 start de gemeente met de aanleg van de eerste fase van de Hasselterweg. De start van de werkzaamheden is definitief geworden nadat juridische procedures over de aanbesteding in het voordeel van de gemeente zijn afgerond. De eerste fase betreft het wegdeel vanaf de (nieuwe) kruising met de Frankhuizerallee en de Klipperweg tot aan de ontsluiting van Stadshagen Noord. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2007 / begin 2008 afgerond. 

De nieuwe weg zal straks beginnen op de nieuwe kruising. Vanaf het kruispunt met de Klipperweg rijdt het verkeer straks over de Hasselterweg. Deze nieuwe weg loopt parallel aan de Voorsterweg, dicht langs het spoor en vervolgens parallel aan de Scholtensteeg tot aan de aansluiting met Stadshagen Noord. Het aantal rijstroken is 2×2. In de weg zijn kruisingen opgenomen voor de aansluitingen met Westenholte, ’s Heerenbroek, De Tippe en Stadshagen Noord. Het verkeer op deze kruisingen worden geregeld met verkeerslichten.  

Projecten:

Gelijktijdig met de aanleg van de Hasselterweg voert de gemeente een aantal werkzaamheden uit aan hetzelfde tracé. Om de geluidsoverlast te beperken zal de gemeente geluidsschermen plaatsen langs het deel van de Hasselterweg dat langs de bebouwde kom van Westenholte ligt. Het fietsverkeer tussen Westenholte en Stadshagen krijgt een snelle, directe verbinding. Deze fietstunnel, de Rozentunnel, start in Westenholte iets ten noorden van de Rozenweg en gaat onder de nieuwe Hasselterweg en de spoorlijn Zwolle / Kampen door.

Daar waar de Hasselterweg de spoorlijn Zwolle / Kampen kruist (nabij de Scholtensteeg) wordt een spoorviaduct aangelegd. Het verkeer wordt hier over de spoorlijn heen geleid en kan zodoende haar weg vervolgen zonder te hoeven stoppen voor een spoorwegovergang.

Tevens maakt de gemeente vanuit De Tippe, het toekomstige woon- en werkgebied dat ligt ingeklemd tussen Westenholte en Stadshagen, een fietstunnel richting ’s Heerenbroek.

Gevolgen voor het verkeer:

De werkzaamheden zijn zichtbaar vanaf de Voorsterweg, maar het doorgaande verkeer zal er weinig hinder van ondervinden. Verkeer vanuit Zwolle richting Kampen (en vice versa) kan de Voorsterweg blijven volgen en kan naar verwachting in de loop van 2007 over het nieuwe asfalt geleid worden. Het verkeer vanuit Zwolle Centrum richting Stadshagen en Genemuiden (en vice versa) kan van de Noodweg gebruik blijven maken.

Eindsituatie:

Wanneer de eerste fase van de nieuwe Hasselterweg klaar is, hoeft het verkeer uit Zwartewaterland en Stadshagen Noord niet langer gebruik te maken van de Noodweg. Het verkeer kruist dan middels een viaduct de spoorlijn Zwolle / Kampen en rijdt parallel aan de huidige Voorsterweg en aan de spoorlijn, naar de nieuwe kruising. Hier kan het verkeer rechtsaf de Klipperweg (onderdeel van de toekomstige Westenholterallee), richting A28 / Zwolle Zuid of rechtdoor richting Zwolle Centrum. Het verkeer kan zodoende beter doorstromen.

Artikel delen: