Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden - Foto: Participatieraad Zwolle
Foto: Participatieraad Zwolle

Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden

Zwolle – De Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe leden. Deze actieve groep vrijwilligers adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over diverse thema’s vanuit het perspectief van inwoners.

Het gaat over onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, leefbaarheid en inkomen. De Participatieraad wil een afspiegeling van de Zwolse samenleving zijn. Daarom is iedereen, zeker ook jongeren, in de raad welkom. De raad zoekt personen die goed kunnen luisteren naar anderen en willen meedoen aan het leveren van goed onderbouwde adviezen aan het college van B en W. Betrokkenheid bij de Zwolse samenleving is een vereiste.

De Participatie raad zoekt in het bijzonder:

  • Mensen met ervaringskennis op diverse terreinen (GGZ, beperking, mantelzorg, jeugdhulp enz.)
  • Mensen met verschillende etnische achtergronden
  • Mensen van diverse gender
  • Mensen van diverse leeftijden, vooral jongeren

Belangrijk is dat je voldoende tijd hebt om je in te zetten voor de Participatieraad: er wordt minimaal tien keer per jaar vergaderd. Je maakt deel uit van een werkgroep, je levert een bijdrage voor adviezen aan het college van B en W en daarnaast onderhoud je contact met inwoners om signalen op te halen uit de samenleving.

De Participatieraad hecht veel waarde aan onafhankelijkheid. De leden zijn daarom niet werkzaam bij een zorgaanbieder die door de gemeente gefinancierd wordt. Ook zijn ze niet actief in de Zwolse politiek. Een aspirant-lid ontvangt nog geen vergoeding, maar krijgt wel alle ruimte om volledig mee te draaien. Daarna ontvangt een gewoon lid van de Participatieraad een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand.

Gesprekken met kandidaten vinden plaats op 23 maart 2022.

Meer informatie is te vinden op de website www.participatieraadzwolle.nl

Artikel delen: