GL/DG wil aandelen Essent niet verkopen

Zwolle – De fractie van GroenLinks/De Groenen heeft grote problemen met het verkopen van de Essent-aandelen door de gemeente Zwolle. Wethouder Piek heeft laten weten dat hij de Zwolse aandelen van Essent zal gaan verkopen. Het te ontvangen bedrag daarvoor is momenteel nog niet precies bekend.

De fractie van GL/DG is van mening dat een grote overheidsinvloed op een basale voorziening als energievoorziening nodig is. De Essent-aandelen zullen verkocht worden aan het Duitse RWE. GL/DG: “RWE is bij ons bekend als een bedrijf dat weinig op heeft met duurzaamheid. RWE heeft in Limburg massaal bruinkool afgegraven waardoor natuurgebieden dreigen te verdrogen. Met haar bruinkool- en kolencentrales is RWE verantwoordelijk voor een enorme CO2-uitstoot. Het bedrijf kiest vooral voor energie uit (nieuwe) kerncentrales. Zo bouwt het nieuwe kerncentrales in Roemenie en Bulgarije en bereidt ze er een aantal voor in Duitsland”.

GL/DG: De nieuwe eigenaar van Essent belooft dus niet veel goeds op het gebied van duurzame energie. Met het verkopen van de aandelen laten de overheden zich een groot deel van de zeggenschap over ontwikkelingen rond duurzame energievoorziening ontnemen. Zwolle heeft weliswaar een klein aandeel van 0,24 % in Essent, maar dat ontslaat haar niet van de plicht om serieus en principieel met dit aandeel om te gaan. GL/DG verzoekt het college dringend om af te zien van de verkoop van het Zwolse Essent-aandeel aan RWE. Mede afhankelijk van de inhoud van de reactie van het college zal de fractie de griffie verzoeken om een debat met u over het onderwerp te organiseren.

Namens de fractie GroenLinks/DeGroenen

Anneke Nusselder

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Links bevindt zich op glad ijs als het gaat om de keuze van duurzame energie. Kernenergie nee bedankt scandeerden ze in de jaren zeventig, over een paar jaar kijken ze dezelfde kant uit als de voorstanders en kijken ze terug op een co2 vervuiling die haar weerga niet kent.


  ⚠️ Meld

 2. dat is altijd al met links geweest pp, zag van de week van bommel ook nog zeggen bij witteman,intifada schreeuwen roept niet op tot geweld, hoe went en keer ik mij in alle bochten?.
  maar goed even terug naar het onderwerp, ik denk dat er niks mis mee is dat essent wordt overgenomen als je groter bent sta je ook sterker tegen over de concurrentie.  ⚠️ Meld

 3. ik denk dat er niks mis mee is dat essent wordt overgenomen als je groter bent sta je ook sterker tegen over de concurrentie.

  :'( Essent wordt overgenomen dóór een concurrent… 🙂


  ⚠️ Meld

 4. zuurtjes
  Gaan we nu weer dom schelden op links stelletje zuurtjes!
  Rechts heeft mij die vervloekte euro door de strot gedouwd, rechts neemt mij mijn rechten af met het EU hoogverraad,rechts heeft mij overgeleverd aan commerciële zorgverzekeraars, rechts heeft ervoor gezorgd dat mijn salaris geen reet meer waard is etc etc.
  Wou dat er in NL. ens een goede intifada kwam kunnen we alle rechtse profiteurs, zakkenvullers en landverraders over de kling jagen. >:(


  ⚠️ Meld

 5. zwolleeder ziet liever rabae zijn zakken vullen uit de gemeenschapskas, dat we groen links niet meer zo serieus nemen nadat comedy caper singh varma met een gefingeerde ziekte ons in de broek liet plassen van het lachen of dat we met het domme optreden van billeknijper het hele gedachtengoed van de SP verdampen.


  ⚠️ Meld

 6. Ook Swollwacht is tegen:

  Geacht college,

  De afgelopen week ben ik net als velen overvallen met het voornemen om het tafelzilver van alle burgers – wat is opgebracht uit belastinggelden en daarmee eigendom van alle Nederlanders – te verpatsen aan de Duitse branchegenoot RWE.

  Gelukkig is het voornemen om Essent te verkopen aan RWE nog niet goedgekeurd, omdat deze beslissing in handen ligt van de aandeelhouders oftewel de lagere overheden. T.w.: provincies en gemeenten. Ook Zwolle is aandeelhouder van Essent en heeft daarmee invloed op het uiteindelijke besluit.

  Ik ben van mening, dat de verkoop van Essent, wat een belangrijke voorziening is en daarmee een eerste levensbehoefte, een slechte zaak is.

  Geen enkele (Zwolse) huishouden is de afgelopen jaren beter geworden van de privatisering van diverse basisbehoeften ( gas / elektra / water / post) Aangezien de prijzen van deze basisbehoeften de afgelopen jaren alsmaar zijn gestegen. Het verkopen van ons Nederlands erfgoed geeft weliswaar een eenmalig financieel voordeel, maar op de langere termijn onzekerheden temeer. Dit qua prijs en garanties voor wat betreft de levering.

  Los van het zojuist genoemde is het nog maar de vraag of Essent op dit moment zaken doet met de juiste partner, gezien het imago van RWE betreffende het milieu.

  Ik wil dan ook, dat u zich als college van B&W TEGEN de voorgenomen verkoop van Essent gaat uitspreken en dat U zich de komende periode proactief gaat inzetten om deze verkoop tegen te gaan.

  Naar aanleiding van bovenstaande heb ik voor u de volgende vragen:

  1.Bent u net als mij van mening, dat de verkoop van Essent niet in het belang is van de Zwolse huishoudens? Zo nee, waarom niet?
  2.Bent u bereid zich tegen de verkoop van Essent uit te spreken en daarmee de overname afkeurt als aandeelhouder? Zo nee, wat is hier de reden van?
  3.Kunt u aangeven, welke mogelijkheden U heeft om de verkoop tegen te gaan?
  4.Bent u bereid te zoeken naar draagvlak binnen de provincies en andere gemeenten, om deze verkoop af te keuren? Zo ja, kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen?
  5.Kunt u aangeven wanneer de verkoop doorgaat, welke garanties de Zwolse huishoudens krijgen aangaande prijs en levering.

  Ik zie uw beantwoording gaarne spoedig tegemoet,

  Met vriendelijke groet,

  Freddy Eikelboom
  Fractievoorzitter Swollwacht  ⚠️ Meld

Reageer