Motie moet theaterkosten (semi-)amateurs drukken

Zwolle – Maandagavond zal op initiatief van Groen Links de Groenen en PvdA een motie worden ingediend om ervoor te zorgen dat Zwolse amateurgezelschappen een tegemoetkoming krijgen in de kosten  voor het gebruik van een zaal in Odeon of de Spiegel. Groen Links en PvdA hebben het college vorig jaar meerdere malen bevraagd over de hoge kosten voor amateurs.

De afgelopen jaren hebben steeds minder amateurgezelschappen in Odeon-De Spiegel gespeeld. Tijdens een ronde tafel gesprek van de raad met een groot aantal vertegenwoordigers van amateurkunsten en van Odeon-De Spiegel bleek het een breed gedragen probleem te zijn. Raadslid Rana Berends (Groen Links-De Groenen): “Zowel de amateurgezelschappen als Odeon-De Spiegel vinden het ontzettend jammer dat het voor amateurgezelschappen te duur wordt om Odeon-De Spiegel te spelen, deze kosten moeten voor hen omlaag.” Eefke Meijerink vult aan. “Voor de uitstraling van amateurgezelschappen én voor de stad is het van groot belang dat zij zich ook af en toe kunnen presenteren in onze schouwburgzalen”. In de motie wordt het college gevraagd met een voorstel te komen hoe de kosten voor amateurgezelschappen omlaag gebracht kunnen worden.

Motie kosten zaalgebruik Odeon-De Spiegel voor (semi-)amateurs

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 19 januari 2009,

Overwegende dat:

  • De zaalhuur en de aanvullende kosten (inzet technici, apparatuur en materialen) van Odeon-De Spiegel voor een groot aantal Zwolse (semi-) amateurgezelschappen* te hoog is om een zaal te huren om zich te presenteren aan publiek;
  • Odeon-De spiegel op dit moment geen mogelijkheden ziet deze kosten te verlagen maar tegelijkertijd het theater wel graag beschikbaar wil stellen aan Zwolse gezelschappen.

Van mening dat:

·         De podia in de binnenstad door (semi-) amateurgezelschappen uit onze stad gebruikt moeten kunnen worden. Podia in de diverse wijken zijn geschikt voor kleinschalige en wijkgerichte activiteiten, echter de gezelschappen moeten tevens de kans krijgen zich af en toe te presenteren op onze grotere podia;

·         Door de gezelschappen de gelegenheid te bieden in Odeon-De Spiegel op te treden wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van (de uitstraling) van de Zwolse amateurgezelschappen;

·         Er een manier moet worden gevonden om tegemoet te komen in de kosten voor het gebruik van een zaal in Odeon-De Spiegel door (semi-) amateurgezelschappen en er verschillende mogelijkheden zijn om de kosten voor het gebruik van een zaal betaalbaar te houden zoals; speciale subsidie toe te kennen door de gemeente; een budget toe te kennen aan Odeon-De Spiegel waarmee zij korting kunnen geven; speciale dagen te reserveren met een lage zaalhuur waarop de Zwolse gezelschappen zich al dan niet gezamenlijk kunnen presenteren.

·         De wijze waarop een tegemoetkoming in deze kosten geregeld wordt zo min mogelijk papierwerk voor (semi-) amateurgezelschappen op moet leveren.

Verzoekt het college:

  • Te bekijken hoe een tegemoetkoming van de gebruikskosten voor de diverse zalen van Odeon-De Spiegel gerealiseerd kan worden voor de (semi-) amateurgezelschappen in onze stad;
  • Daarbij te definiëren welke doelgroepen er op welke wijze en hoe vaak gebruik van zouden moeten kunnen maken (vanuit het streven (semi-) amateurs een podium te bieden in onze binnenstad) en daarbij de huidige huurbepalingssystemathiek van Odeon-De Siegel te betrekken en waar nodig te herzien;
  • Een voorstel te doen aan de raad hierover vóór de PPN 2010-2014.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Groen Links/ De Groenen             PvdA

 

Rana Berends                             Eefke Meijerink

 

* Onder Zwolse (semi-) amateurgezelschappen wordt hier verstaan: in Zwolle gehuisveste gezelschappen die volledig of voor verreweg het grootste deel uit amateurs bestaan. Gezelschappen die een professional inzetten voor een specifieke taak, bijvoorbeeld een dirigent bij een orkest en bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen die een voorstelling met hun leerlingen maken, vallen hier dus ook onder.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Dit is wel interessant want de zalen van Odeon de Spiegel staan vaak leeg. Heeft OdS nog geen mogelijkheid om verschillende tarieven te berekenen voor bepaalde doelgroepen of tijdstippen?


    ⚠️ Meld

Reageer