Van Karnebeektunnel - Foto: Gemeente Zwolle
Van Karnebeektunnel
Foto: Gemeente Zwolle

Proef openstelling Van Karnebeektunnel afgerond

Zwolle – De verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in beide richtingen is afgerond.

Uit verkeerstellingen gedurende een jaar concludeert de gemeente dat de Van Karnebeektunnel een goed alternatief biedt voor automobilisten van de wijken Assendorp en Pierik richting de A28, zuidelijke bestemmingen en andersom. “De openstelling van de tunnel draagt daarmee bij aan de verblijfskwaliteit van Assendorp en omgeving,” zegt de gemeente Zwolle. Ze wil de openstelling definitief maken.

Van december 2020 tot en met december 2021 is de verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in beide richtingen gehouden. Uit de verkeerstellingen tijdens de proef heeft de gemeente enkele conclusies getrokken.

“De openstelling van de Van Karnebeektunnel leidt tot afname van autoverkeer via de route Oosterlaan – Stationsplein – Westerlaan en verder richting de Veerallee. Daarmee draagt het bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied van Assendorp en het centrumgebied. De tunnel wordt vooral gebruikt door bestemmingsverkeer naar Assendorp en Pierik. Doorgaand verkeer rijdt via de buitenring en sluipt niet via de tunnel. Daarnaast heeft de nieuwe inrichting van het Stationsplein geleid tot grote afname van het autoverkeer in de omgeving van het Stationsplein.”

Op basis van de resultaten van de verkeersproef wil de gemeente Zwolle de Van Karnebeektunnel definitief openstellen voor autoverkeer in beide richtingen. Hiervoor is een verkeersbesluit en mogelijk een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken welke aanpassingen in de tunnel en bij de aansluitende kruisingen nodig zijn. En er komt een onderzoek naar de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit.

Bewoners in de omgeving van de Van Karnebeektunnel kunnen reageren op de uitkomst van de verkeersproef en het plan om de tunnel definitief open te stellen, tijdens een inloopbijenkomst op woensdag 16 februari tussen 18.30 en 20.00 uur in Wijkcentrum De Enk (Enkstraat 67).

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Alleen jammer dat Hanzeland er nu weer een probleem bij heeft gekregen, namelijk sluipverkeer dat over de toch al erg drukke Koggelaan gaat. In het gebied wat bedoeld was voor wonen en werken maar niet voor verkeersoverlast en aantasting van het leefklimaat.
    gemodereerd

Reacties zijn gesloten.